Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: УКРАЇНА У ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДИНАМІКА “ОБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ” ВІДНОСИН

УКРАЇНА У ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДИНАМІКА “ОБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ” ВІДНОСИН / сторінка 3

Назва:
УКРАЇНА У ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДИНАМІКА “ОБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ” ВІДНОСИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,46 KB
Завантажень:
152
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Так, про “об’єкт--суб’єкт-ні” відносини України з іншими державами згадують В. Литвин, Л. Шкляр, В. Кремінь, Д. Табачник, Д. Ткаченко, В. Котигоренко та інші дослідники.
Проблемі геополітичного положення України приділяють пильні увагу також і зарубіжні вчені, як протягом ХХ століття, так і нині. До них насамперед можна віднести С. Хантінгтона, З. Бжезінського, С. Коена, Дж. Шерра, К. Гуічерд, Т. Гоулда, М. Емерсона, Ф. Гордона, М. Фуше, Дж. Льовенхарта, Р. Рьойбера, Г. Фолькерсдорфера, Дж. Баха, С. Петерса, Д. Нельсона, А. Барінга, Г. Дійкінка, Р. Хатсона, Ж. Леві, Дж. Мороні, а також Р. Челлена, Х Маккіндера, Ф. Наумана, К. Хаусхофера та інших.
Важливе місце у джерельній базі даного дослідження займають і сучасні дослідження вітчизняних та зарубіжних інститутів, зокрема – На-ціонального інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України, Національного інституту проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України, Фонду Стефана Баторія, Німецького інституту міжна-родних відносин та політики безпеки, Центру російських та східноєвро-пей-ських досліджень Бірмінгемського університету, Центру європейських та політичних досліджень (м. Брюссель), урядових установ європейських кра-їн та інституцій ЄС та інших організацій.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема і зміст дисертаційного дослідження входить складовою частиною в комплексну державну програму: “Україна 2000 і далі: геополітичні пріо-ритети та сценарії розвитку”, в науково-дослідні проекти Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України: “Гума-нi-тар-ний розвиток України: стан і перспективи” та “Євроінтеграційний ви-бір України: проблеми та шляхи реалізації”; у комплексну наукову програму Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Наукові проблеми державотворення України” та науково-дослідної те-ми філософ-ського факультету 01БФ041-1 “Філософська та політологічна освіта в Ук-ра-їні на перетині тисячоліть”.
Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз геополітичних концепцій та стратегій ЄС і окремих держав-членів цього утворення щодо України, з’ясування особливостей та динаміки суб’єкт-об’єктних відносин взаємодіючих сторін.
Реалізація цієї мети передбачає вирішення наступних завдань:
·
дослідити методологічні засади тлумачення понятійно-катего-ріального апарату геополітики в контексті концепцій та стратегій держав--членів ЄС;
·
окреслити головні напрямки розвитку геополітичної думки держав--чле-нів ЄС та визначити основні концепції та стратегії, які лежать в основі зовнішньополітичної діяльності цих країн;
·
проаналізувати роль і місце України в основних геополітичних концеп-ціях та стратегіях держав-членів ЄС;
·
здійснити огляд основ європейської інтеграції в геополітичних дискурсах держав-членів ЄС та визначити статус України в ци-віліза-ційному, політичному та культурному європейському полі;
·
з’ясувати відповідність нормативно-правової бази реалізації євро-ін-теграційного напрямку зовнішньої політики України;
·
спрогнозувати можливості нових орієнтирів співробітництва України з ЄС у сучасних умовах у зв’язку з прийняттям стратегії “Розширена Європа. Нове сусідство”.
Об’єктом дослідження є Україна у геополітичних концепціях та стратегіях держав-членів ЄС як в історичному контексті, так і у сучасних умовах.
Предметом дослідження є динаміка розвитку об’єкт-суб’єктних від-носин України з ЄС.
Методологічною основою дослідження є фундаментальні дослід-ниць-кі основи наукового аналізу – принципи історизму, об’єктивності, системності та цілісності, функціоналізму, причинності, прогнозування.
Застосування логіко-семантичного підходу до дослідження геопо-лi-тичного бачення України дало змогу проаналізувати базові елементи поня-тійно--категоріального апарату геополітики.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: УКРАЇНА У ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДИНАМІКА “ОБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ” ВІДНОСИН

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок