Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОПРИРОДНИХ ГЕОСИСТЕМ ( наукові та методичні основи )

Загрузка...

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОПРИРОДНИХ ГЕОСИСТЕМ ( наукові та методичні основи )

Назва:
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОПРИРОДНИХ ГЕОСИСТЕМ ( наукові та методичні основи )
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,71 KB
Завантажень:
393
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИРОДООХОРОННОГО
ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА
Рудько Георгій Ілліч
УДК 502.7 + 55 (477.8)
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОПРИРОДНИХ
ГЕОСИСТЕМ
( наукові та методичні основи )
21.06.01 Екологічна безпека
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Сімферополь - 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Державній комісії України по запасах корисних копалин
Науковий консультант: доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Адаменко Олег Максимович,
Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, заві-дувач кафедри екології; науково-дослідний інститут техногенно-еколо-гічної безпеки та природних ресурсів, директор (м. Івано-Франківськ)
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, віце-президент Українсько-нафто-газової академії
ЯремІЙчук Роман Семенович,
факультет нафтогазових технологій Національної академії приро-до-охо-рон-ного і курортного будівництва і Національного техніч-но-го універ-ситету нафти і газу, декан (м. Сімферополь);
доктор технічних наук, професор
Черваньов Ігор Григорович,
кафедра географічного моніторингу та охорони довкілля Хар-ківсь-кого Національного університету ім. Каразіна, завідувач ка-федри (м. Харків);
 
доктор технічних наук, професор
Мальований Мирослав Степанович,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища Націо-наль-ного університету "Львівська політехніка", завідувач кафед-ри (м. Львів)
Провідна установа: Національний гірничий університет (м.Дніпропетровськ)
Захист дисертації відбудеться 24.06.2005 р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради СРД 52.079.03 в Національній академії природоохоронного і курортного будівництва, за адресою: 95000 м. Сімферополь, вул. Київська, 181
З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Національ-ної академії приро-доохоронного і курортного будівництва, за адресою: 95000 м. Сімферополь, вул. Київська, 181
Автореферат розісланий 20.05.2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат технічних наук, доцент О.І.Пашенцев


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. В техногені, тобто в період коли діяльність людини є вирішальним фактором в процесі трансформації геологічного і суміжних середовищ, на чільне місце виходять методологічні засади екологічної безпеки в межах системи „людина – геологічне середовище”. Загальна тенденція розвитку цивілізації тільки загострює проблему боротьби за ресурсний потенціал геологічного і суміжних середовищ.
Виходячи з вищевикладеного об’єктом наукового дослідження є геологічне та суміжні середовища в межах техноприродних геосистем (ТПГ) з точки зору чинників, які характеризують ресурсний потенціал території з метою розробки технічних рішень для впровадження оптиміза-ційних заходів.
Як об’єкт дослідження геологічне середовище в межах ТПГ розглядається з позицій наступних основних ресурсних функцій.
1. Ресурсної, як мінеральної основи біосфери (ландшафтного комплексу літосферного простору). Кожен ландшафтний комплекс має свою міру вартості, яка змінюється в залежності від ресурсних, економічних та екологічних чинників.
2. Ресурсної, як корисних копалин для забезпечення сировинно-енерге-тичних проблем суспільства. Геологічне середовище є основним постачальником енергетичних ресурсів. Кожен тип корисних копалин має відповідну цінову вартість, включаючи чинники екологічної безпеки, яка характеризує рентабельність розробки родовища.
3. Ресурсної, як літосферного простору для будівництва інженерних споруд і комунікацій. З використанням геологічного простору, як ресурсу пов’язана значна кількість аварій і катастроф, обумовлених природними та техноприродними геологічними процесами.
Будь-який тип літосферного простору має свою вартість, яка характеризується відно-шен-ням ринкової вартості геологічного середовища до затрат на безпечне функціонування технопри-род-ної геосистеми. В Україні проблема екологічної безпеки техноприродних геосистем має над-зви-чайно велике значення, оскільки функціонування ТПГ в межах колишнього СРСР було орієн-то-вано на екстенсивне виробництво із відповідною його технологією.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Реферат на тему: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОПРИРОДНИХ ГЕОСИСТЕМ ( наукові та методичні основи )

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок