Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,08 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Москалюк Оксана Іванівна
УДК 37.013.42(477)
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Кіровоград – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Хмельницькому національному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Сметанський Микола Іванович,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського,
завідувач кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук
Поліщук Віра Аркадіївна,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
професор кафедри соціальної педагогіки
і соціальної роботи;
кандидат педагогічних наук
Краснощок Інна Петрівна,
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
доцент кафедри педагогіки.
Захист відбудеться “22” листопада 2007 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Автореферат розісланий “19” жовтня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.Я. Довга


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. ХХІ ст. характеризується значними і швидкими змінами як в економічному, так і в соціальному житті. Сучасні перетворення в українському суспільстві особливо гостро охопили сферу освіти та професійних відносин. Система вищої школи зазнає радикальних змін і отримує соціальне замовлення на фахівців нового профілю, серед яких – професія соціального педагога, яка претендує на загальне визнання та здобуття професійного статусу. Поступово формується новий тип спеціаліста, націлений на високий професіоналізм та ділову активність. Професійна підготовка соціального педагога на сьогодні є однією з актуальних проблем, що досліджується на тлі підвищеної уваги науковців до питань формування фахівця нової генерації у системі неперервної освіти – освіти протягом усього життя. Пошуки оптимальних шляхів її розв’язання ґрунтуються, перш за все, на ідеях гуманізації, тобто утвердженні людини як найвищої цінності, найповнішому розкритті її здібностей, задоволенні різноманітних потреб, сприянні її вільному розвитку. Соціальний педагог лише тоді виправдовує соціальні сподівання, якщо його особистість, загальна і професійна культура розвиваються випереджаючими темпами по відношенню до підростаючого покоління.
Формування високопрофесійного соціального педагога – ініціативного, мислячого, самокритичного – можливе за умови наближення навчання у вищому навчальному закладі до реальної професійної діяльності. Адже становлення соціального педагога, як і будь-якого фахівця, визначається не лише глибоким знанням основ наук, а й постійним удосконаленням його професійних умінь і навичок.
Розкриттю різних аспектів професійної спрямованості присвячено чимало теоретичних і практичних досліджень: А.О. Вербицького, О.Б. Каганова, Н.В. Кузьміної, В.О. Сластьоніна, Н.Ф. Тализіної та інших. Педагогічні здобутки з проблеми професійної спрямованості ґрунтуються на положеннях психологічних досліджень таких вчених як Л.І. Божович, О.М. Леонтьєв, В.С. Мерлін, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн. Незважаючи на різні підходи до тлумачення поняття “професійна спрямованість”, дослідники сходяться на тому, що вона залежить від ієрархії мотиваційної сфери особистості. Варто зауважити, що в більшості зазначених джерел хоча і приділяється увага формуванню мотиваційної сфери особистості та інтересу до професії, проте недооцінюються такі важливі показники цього процесу, як наявність установок особистості на розуміння та осмислення соціальних та пізнавальних мотивів, значення соціальних мотивів (корисність та значущість майбутньої професійної діяльності) та розвиток емоційного компоненту, які є необхідною основою для формування професійної спрямованості.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок