Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Соцiальна ефективнiсть iдеалiзованих моделей адмiнiстративно-командної системи

Соцiальна ефективнiсть iдеалiзованих моделей адмiнiстративно-командної системи

Назва:
Соцiальна ефективнiсть iдеалiзованих моделей адмiнiстративно-командної системи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,04 KB
Завантажень:
176
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА
АКАДЕМIЯ
Власенко Дмитро Йосипович
УДК 321.6
Соцiальна ефективнiсть iдеалiзованих
моделей адмiнiстративно-командної
системи
23.00.02 Полiтичнi iнститути та
процеси
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата полiтичних наук
Одеса - 2000
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана на кафедрі філософії в Одеському державному морському унiверситетi Міністерства освіти і науки України
Науковий керiвник : Доктор фiлософських наук, професор
Черниш Олексiй Михайлович,
Одеський державний морський
унiверситет
завiдуючий кафедрою фiлософiї
Офiцiйнi опоненти :
Доктор фiлософських наук, професор Місуно Аркадій Васильович, Одеський державний полiтехнічний унiверситет, завідуючий кафедрою філософії та методології науки
Доктор політичних наук, професор Буцевицький Володимир Сергійович, Академія державної податкової служби України, начальник Науково-дослідної лабораторії розвитку та вдосконалення системи оподаткування Науково-дослідного Центра з проблем оподаткування
Провiдна установа :
Дніпропетровський державний університет, кафедра політології, Міністерства освіти і науки України, м.Дніпропетровськ
Захист вiдбудеться “13” вересня 2000 р. о 15 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К 41.086.02. при Одеськiй національній юридичнiй академiї (65009, м.Одеса, вул. Пiонерська, 2).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Одеської національної юридичної академiї (65009, м.Одеса, вул Пiонерська, 2).
Автореферат розiсланий 31 липня
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради _________________ Дудченко В.В.
(пiдпис)
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми дисертацiйного дослідження визначається тим, що повільні і важкі реформи, що відбуваються на території колишнього Радянського Союзу, чинять свій вплив практично на усі сфери соціального життя На цім фоні є цiлком зрозумiлим iнтерес до передiсторiї системних трансформацiй на пострадянському просторі, iнтерес до причин нинiшнього кризового стану суверенних держав та перспектив їх соцiального оновлення.
Необхідність, для кризового суспiльства, свого самопiзнання є очевидною. Однак набагато менш очевидними уявляються шляхи досягнення цiєї мети. Так, наприклад, найбiльш загальноприйнята практика аналiзу соцiальних процесiв може бути зображена у виглядi слiдуючої схеми. За вступною преамбулою, що окреслює коло дослiдження, викладається емпiричний матерiал, що показує глибину економiчної та полiтичної кризи. Пiсля показу причин та наслiдкiв кризи, що на думку значного кола авторiв є результатом неспроможностi курса офицiйного керiвництва, йде пропозицiя комплексу антикризових заходiв. При цьому, в якостi одного з висновкiв, неявно, але цiлком однозначно формулюється своєрiдна дилема: або прийняття суспiльством їх моделi розвитку економiки (що забезпечує загальне процвiтання), або iгнорування цих рекомендацiй i, як наслiдок, - незчисленнi лиха.
Безсумнiвно, бiльшiсть елементiв цiєї схеми (наприклад, аналiз емпiричного матерiалу, пропозицiя моделi реформ, яка обгрунтовується цим аналiзом) не можуть бути анульованi в роботi, що претендує на науковiсть. Однак данна схема соцiального дослiдження має i свої недолiки.
Головний з них, на думку автора, полягає у тому, що при цьому типi теоретизування розбiжностi в характеристицi радянського та пострадянського суспiльства надзвичайно великi. Практично кожний автор вносить щось своє, нове, у розумiння причин, наслiдкiв та перспектив виходу з кризового стану. Безумовно, в суперечцi народжується iстина, i через це подiбний плюралiзм думок можливо було б тiльки вiтати. Однак ситуацiя, що склалась як в економiцi, полiтицi, так i в духовнiй сферi, не дає анi найменшої пiдстави знаходити позитивну залежнiсть мiж невпинним зростанням кiлькостi антикризових концепцiй та реальним виходом суспiльства з безвиходiв розвитку.
Таким чином, автор робить висновок, що на сучасному етапi пiзнання однiєї з найбiльших в iсторiї України кризи потрiбен не стiлькi ще один, 1001 або ж 1002 варiант пояснення полiтичних та економiчних процесiв, що вiдбуваються в Українi, не стiлькi ще одна модель антикризових дiй, скiльки пояснення того, чому цих моделей так багато, чим вони вiдрiзняються одна вiд одної, якими можуть бути критерiї їх оцiнки та вибору серед них найбiльш оптимальних.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Соцiальна ефективнiсть iдеалiзованих моделей адмiнiстративно-командної системи

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок