Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: “Концептний зміст фрейму „Збройне протистояння” у російській культурно-мовній традиції

“Концептний зміст фрейму „Збройне протистояння” у російській культурно-мовній традиції / сторінка 4

Назва:
“Концептний зміст фрейму „Збройне протистояння” у російській культурно-мовній традиції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,12 KB
Завантажень:
66
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Б.Бураго (Київ, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), Міжнародній науковій конференції “Мовні механізми комізму” (Институт языкознания РАН, Проблемная группа “Логический анализ языка”, Москва, 2005).
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено в 20-ти статтях, 8 з яких надруковано у виданнях, затверджених ВАК України як фахові.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обґрунтовано актуальність і визначено теоретичні передумови дослідження, сформульовано мету, завдання, матеріал, описано джерельну базу праці, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, схарактеризовано його новизну, теоретичне і практичне значення, подано відомості про апробацію положень дисертації та кількість публікацій.
Основна частина дисертації складається з трьох розділів.
У першому розділі “Поняття “концепт” і його осмислення у світлі фреймового підходу” в парадигмі уявлень когнітивної лінгвістики й лінгвокультурології з’ясовано зміст ключових понять праці – “концепт” і “фрейм”, подано наукове обґрунтування теоретичних позицій дослідження.
Узагальнення знань про феномен концепту, накопичених сучасною наукою, дозволило уточнити первісне значення слова “концепт”, осмислити сучасні підходи, етапи вивчення названого лінгвістичного феномену, запропонувати його визначення, методи аналізу, сформулювати антиномії концепту, відмежувати концепт від суміжних понять та термінологічних синонімів, встановити структуру концепту, описати поняття “концептосфера”.
Інтерес до вивчення концепту не був стабільним на різних етапах розвитку науки. Поняття концепту як “формулювання розумового образу, загальної думки” виникло у схоластичній філософії, зокрема, у вченнях П.Абеляра. Вперше до концепту як до лінгвістичного феномену звернувся С.Аскольдов. Концепт як наукове явище отримав нове життя в кінці ХХ століття. Лінгвокультурологічне наповнення цього поняття найбільш повно розкриває стаття Д.С.Лихачова “Концептосфера російської мови”, а також праці Н.Д.Арутюнової, А. Вежбицької, О. С. Кубрякової, Ю. С. Степанова, В. А. Маслової, В. В. Колесова, В. Н. Телії на ін.
Підходи до вивчення концепту базуються на когнітивній і культурній наповненості останнього. Лінгвокогнітивний і лінгвокультурний підходи до розуміння концепту є взаємодоповнюючими: лінгвокогнітивний концепт репрезентує напрям від індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний концепт передбачає напрям від культури до індивідуальної свідомості. Концепт має ознаки абстрактності, комплексної будови (це зумовлює його форму), культурної та емоційної наповненості (що характеризує зміст концепту), може визначати межі значення і чітко їх окреслювати, розвиватися.
Було проведено розмежування концепту і термінологічних синонімів: слова (слово має граматичні категорії, які не розповсюджуються на концепт, слово закріплене у словниках, коло його значеннь чітко окреслене), художнього образу (концепт – створює фрагмент мовно-концептуальної картини світу, а художній образ – створюється автором, концепт – надіндивідуальний, це сутність народної свідомості), ключового слова культури (обмежена кількість концептів з невеликими варіаціями функціонує в усіх культурах, їхня частотність не має великого значення, ключові слова специфічні для кожної національної культури, активність слова є досить актуальною для його кваліфікації як ключового), поняття (згідно твердження Ю. С. Степанова, “За понятие человек не пойдёт сражаться и проливать кровь”; для концепту є цінним кожний контекст та важливі всі ознаки, для поняття актуальні лише базові ознаки, воно завжди позначається одним і тим самим словом).
З-поміж системно-мовного, денотативного, сигніфікативного, лінгвокультурного, лінгвокультурологічного та інших підходів до аналізу концептів обраний фреймовий підхід, оскільки він не виключає використання зазначених підходів до кожного окремого концепту, та насамперед, дає можливість представити концепти у їхній системі та взаємодії.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: “Концептний зміст фрейму „Збройне протистояння” у російській культурно-мовній традиції

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок