Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

Загрузка...

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ / сторінка 18

Назва:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,62 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Розроблені конструкції АПГ з конічним регулюванням в яких забезпечується реверсування робочого по-току при оптимальних мінімальних кутах нахилу КВ, а також реверсування, як при мінімаль-ному так і максимальному кутах нахилу КВ, чого не забезпечує ніяка конструк-ція АПГ з регульованим робочим обємом.
Випробування макетних та експериментальних зразків АПГ із конічним регулюван-ням робочого обєму в лабораторіях ВО “Будгідравліка” встановили працездатність способу регулювання і підтвердили адекватність аналітичних залежностей для кінема-тичних характеристик.
Одним з важливих напрямків використання регульованих АПГ є застосування їх, як силових агрегатів технологічного устаткування для випробувань. Створення і впрова-дження універсального устаткування – стендів з рекуперацією потужності з гідравлічним приводом для випробувань агрегатів, дозволяє виконувати на ньому ці технологічні опе-рації в широкому діапазоні режимів роботи. Розроблені та запатентовані конс-трукції гідравлічних стендів з рекуперацією потужності, у яких для розширення функці-ональних можливостей зі зміни й автоматизації режимів випробувань застосовані регу-льовані гідромашини. Такі стенди дозволяють виконувати випробування й обкатку, як гі-дравлічного устаткування, так і механічних агрегатів. Застосування в гідравлічних стен-дах АПГ з регулюванням робочого обєму дозволяє розширити їхні функціональні мож-ливості, скоротити час випробувань агрегатів на 10…15%, та знизити енерговитрати на 25…30%.
Таким чином, створене нове концептуальне рішення – АПГ із конічним регулюванням дозволяє розширити функціональні можливості зі збільшення кількості характеристик, що можуть змінюватися в залежності від вибору параметрів, забезпечити реверсування робочого потоку при оптимальних мінімальних кутах нахилу КВ, та вперше забезпечити реверсування, як при максимальному так і при мінімальному робочому обємі, підвищити енергетичну ефективність та технологічність конструкції.
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
У дисертації на основі аналітичного огляду тенденцій розвитку, технічного рі-вня та принципів проектування АПГ, проведено теоретичне узагальнення і розроб-лено нове рішення наукової проблеми, що полягає в створенні методологічних ос-нов проектування АПГ високого технічного рівня і розширення функціональних можливостей АПГ за рахунок удосконалення методів розрахунків і конструкцій шляхом аналітичного обґрунтування раціональних геометричних і конструктивних параметрів.
1. Обґрунтована та створена методологія проектування АПГ високого тех-нічного рівня з застосуванням її ієрархічної багаторівневої моделі, розробленої на ос-нові морфологічного принципу декомпозиції з встановленням внутрирівневих та міжрівневих зв'яз-ків за значенням критеріальних показників технічного рівня і умо-вам працездатності, що визнані визначальними для цих зв'язків. Основою проектування для такої моделі АПГ є аналітичне визначення раціональних параметрів КВ шляхом системного розгляду кінематики, умов забезпечення міцно-сті, жорсткості, довговічності й енергетичної ефективності.
2. Систематизовані та проаналізовані критеріальні показники технічного рівня АПГ різних конструктивних схем АПГ, що дозволило оцінити їх функціональну доціль-ність, обґрунтувати основні напрямки удосконалення конструкцій та методів розра-хунків з ме-тою досягнення технічного рівня гідромашин кращих світових зразків.
3. Створено методику визначення раціональних розмірів ЦПГ при проектних розра-хунках АПГ різних схем за відносними параметрами шляхом спільного роз-гляду кінема-тики умов рівноміцності та раціональної жорсткості БЦ.
4. Встановлено, що радіальні габарити КВ при однакових робочих об'ємах АПГ, матеріалах БЦ і рівних його кутах нахилу не залежать від числа поршнів. Змен-шення радіа-льних габаритів поза залежністю від числа поршнів АПГ і її типу забез-печується збільшенням кута нахилу БЦ або диска і (або) підвищенням міцністних характеристик матеріалу блоку.
5. Встановлено, що осьові розміри КВ залежать від типу гідромашини, кута на-хилу БЦ або диска, числа поршнів і міцністних характеристик матеріалу БЦ.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок