Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

Загрузка...

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ / сторінка 2

Назва:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,62 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є підвищення технічного рівня і розши-рення функціональних можливостей АПГ за рахунок удосконалення методів розрахунку і конструкцій шляхом вибору раціональних параметрів при проектуванні. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:–
створення моделі для формалізації методології проектування АПГ; –
систематизації критеріальних показники технічного рівня сучасних АПГ;
– визначення системних умов вибору геометричних параметрів циліндропоршневої групи (ЦПГ);
– розробки моделі напружено-деформованного стану (НДС) блоку цилін-дрів (БЦ) для розрахунку на довговічність качаючих вузлів (КВ) АПГ;
– моделювання впливу деформацій де-талей ЦПГ на енергетичну ефективність АПГ;
– підвищення показників технічного рівня за рахунок створення нових концептуаль-них рішень АПГ.
Об'єкт дослідження – процеси навантаження, взаємодії і деформування ЦПГ ка-ча-ючого вузла АПГ.
Предмет дослідження – функціональні залежності геометричних параметрів ЦПГ від кінема-тики, показників міцності, жорсткості, довговічності й енер-гетичної ефективності, а також нові концептуальні рішення АПГ для підвищення техні-чного рівня.
Методи досліджень – системний аналіз, який дозволив створити багаторівневу іє-ра-рхічну модель АПГ, визначити вплив конструктивних схем АПГ на показники техніч-ного рівня; математичне моделювання роботи ЦПГ у виді системи функціональних за-лежнос-тей; механіка рідини для дослідження функціональних залежностей енергетичної ефекти-вності, теорія механізмів і машин для розробки основ нового способу регулю-вання робо-чого об'єму; експериментальний і статистичний методи обробки результатів при визна-ченні характеристик втоми матеріалів БЦ, та при випробуваннях дослід-них зразків гідромашин та вузлів.
Наукова новизна отриманих результатів. В основу дисертаційної роботи прийн-ята наукова концепція про те, що підвищення технічного рівня при проектуванні АПГ досяга-ється в разі використанні багаторівневої ієрархічної моделі її функціонування, яка побу-дована на морфологічному принципі декомпозиції, із встановленням внутрірівне-вих та міжрівневих зв'язків на основі критеріальних показників технічного рівня й умов праце-здатності, що визнані визначальними для даних зв'язків. Для такої моделі АПГ ос-новою проектування є аналітичне визначення раціональних параметрів ЦПГ шляхом си-стемного врахування кінематики, умов міцності, жорсткості, довговічності й енергетич-ної ефектив-ності з урахуванням обмежень за показниками технічного рівня, що характе-ризують тех-нічну досконалість гідромашини. На підставі проведених досліджень отри-мані такі нау-кові результати:–
формалізована методологія проектування АПГ високого технічного рівня на основі багаторівневої моделі та створена структурна схема проектного розрахунку КВ;–
встановлено вплив конструктивних схем сучасних АПГ на критеріальні показники технічного рівня; –
визначені умови вибору геометричних параметрів ЦПГ та розроблена математична модель для розрахунку конструктивних розмірів КВ шляхом системного врахування кінематики, умов міцності, жорсткості, довговічності й енергетичної ефективності АПГ;–
вперше створена математична модель для розрахунку на довговічність КВ за умов втомленої міцності блоку циліндрів (БЦ); –
експериментально визначені міцністні характеристики втоми матеріалів БЦ з урахуванням різних технологічних способів зміцнення;–
вперше розроблена математична модель для дослідження впливу деформацій де-талей ЦПГ на енергетичну ефективність АПГ;–
удосконалені способи гідравлічного розвантаження КВ і вперше розроблена математична модель ЦПГ із гідравлічним розвантаженням;–
створено та досліджено новий спосіб регулювання робочого об'єму АПГ і розглянуті шляхи розширення функціональних можливостей регулювання робочого об'єму гідро-машин з похилим БЦ.
Практичне значення отриманих результатів. Практичну цінність роботи становлять: –
систематизовані критеріальні показники технічного рівня типорозмірних рядів серій АПГ, визначені досягнуті значення та апроксимуючи залежності; –
методики та програми розрахунку параметрів КВ для проектування АПГ;–
рекомендації по вибору раціональних геометричних та конструктивних пара-метрів КВ для проектування АПГ;–
нові концептуальні рішення АПГ, які дозволяють підвищити технічний рівень та розширити функціональні можливості регулювання робочого об'єму.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок