Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

Загрузка...

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ / сторінка 6

Назва:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,62 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Відповідно до прийнятої розрахункової схеми, зсуви перетинів БЦ визна-чаються як прогини балки. З огляду на моногармонічний характер руху поршнів для визначення характеру навантаження БЦ досить визначити коор-динати дна одного з поршнів. Рішення рівняння (1) у безрозмірних координа-тах за методом академіка Крилова представлено у вигляді
, (2)
де , – безрозмірні координати перетину і дна поршня;– параметр БЦ, що визначається геометричними характеристиками пере-тину виділеного елемента та властивостями матеріалу БЦ; – функції .Крилова, ; – постійні, визначені з граничних умов для розглянутої балки і положення порш-нів, – функція навантаження, що визначається в залежності від характеру наванта-ження розглянутої балки.
Постійні визначені з граничних умов для балки, згідно яким на лівому вільному кінці – вхідна частина циліндра – відсутні перерізуючи сили і згинальні моменти, а на правому кінці, з координа-тою – довжина циліндра, пружно затисненому, відсутні прогини, а згинальні жорс-ткості балки і донної частини зв'язані між собою залежністю
. (3)
Відносна жорсткість донної частини визначається по залежності
(4)
де – відносна товщина донної частини, – радіус циліндра, – коефіці-єнт Пуассона матеріалу БЦ, – коефіцієнт відносної жорсткості донної частини БЦ, що залежить тільки від його радіальних розмірів.
, (5)
де , – відносний момент інерції перерізу балки, – відносний параметр БЦ, – коефіцієнт відносної жорсткості основи, – параметр жорсткості донної частини БЦ, що визначається відносним радіальними розмірами БЦ.
При дослідженні постійних встановлено діапазон раціональної довжини циліндрів та визначено, що при значеннях закла-дення розглянутої балки в донну частину БЦ можна вважати абсолютно жорсткою, тобто . При значеннях відносної жорсткості донної частини можна вва-жати закладення шарнірним, тобто . Диференціальне рівняння (1) представляє математичну модель ЦПГ з обліком її просторової геометрії і циклічного характеру навантаження. Ліва частина цього рів-няння визначається конструкцією і геометрією БЦ, пружними властивостями його матері-алу. Права частина рівняння визначається параметрами навантаження – конструкцією і розмірами поршнів, тиском у сусідніх циліндрах, а також індикаторною діаграмою АПГ.
Питання аналітичного вибору раціональних параметрів ЦПГ при проектних розрахунках АПГ залишалися малодослідженими. Відсутні методи встановлення раціонального числа поршнів, кута нахилу та розмірів КВ, що забезпечують мі-німальні габарити та визначають формування технічного рівня АПГ при проектуванні. Незважаючи на втомлений характер руйнувань БЦ, відсутні аналітичні методи оцінки його довговічності на стадії проектних розрахунків. Довговіч-ності КВ, що лімітується втомленою міцністю БЦ, на практиці визначається за результатами статистичного аналізу його ушкоджень в експлуатації або випробувань на втому натур-них зразків БЦ, тобто неприйнятні для проектних розрахунків. Методи розраху-нків енергетичної ефективності АПГ ґрунтуються на при-пущеннях про абсолютну жорст-кість деталей КВ. При рівнях тиску характерних сучасному гідроприводу деформації де-талей КВ досягають значень технологічних зазорів, тому неврахування жорсткості дета-лей істотно знижує адекватність методів розрахунку енергетичної ефективності АПГ.
Удосконалення методів розрахунку вузлів і деталей АПГ дозволяє досягти кількісних змін параметрів. Для якісних змін характеристик необхідна створення, оцінка та дослідження нових способів роботи та концептуальних рішень АПГ, що обумовлюють нові функціона-льні можливості. Гідравлічне розвантаження деталей КВ є ефективним засобом підви-щення робочого тиску, ККД і довговічності АПГ. Незважаючи на те, що БЦ є базовою де-таллю КВ гідромашини, дотепер не досліджені параметри гідравлічного розвантаження БЦ, а також не розроблена методика їх розрахунку.
Широке застосування АПГ із регульованим робочим обємом викликане праг-ненням спожи-вачів підвищити техніко-економічні показники гідравлічних приводів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок