Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

Загрузка...

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ / сторінка 7

Назва:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,62 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Важливим напрямком по-дальшого розвитку конструкцій АПГ є розробка нових принципів регулювання робочого обєму, які дозволяють у більшій сту-пені реалізувати переваги гідромашин цього типу.
Рішення науково-технічної проблеми обґрунтування та створення методологічних основ проектування АПГ і розширення функціональних можливостей за рахунок удосконалення методів розрахунків і конструкцій шляхом аналітичного обґрунтування раціональних геометричних і конструктивних параметрів дозволяє підвищити технічний рівень найбільш розповсюдженого типу обємних гідрома-шин. Цим визначається актуальність поставленої в роботі мети, концепція яка може бути використана при розробці методів проектування гідромашин інших типів.
У другому розділі представлено обґрунтування методології проектування АПГ висо-кого технічного рівня. Проектування – початок життєвого циклу машинобудівної продук-ції, тому є основою формування її технічного рівня, а також одним з ефективних шляхів його підвищення. Керування технічним рівнем на стадії проектування зводиться до вибо-ру раціональних параметрів або рішення задач оптимізації, тобто знаходженню парамет-рів об’єкту проектування, його компонентів по одному чи багатьох критеріях, які визнані суттєвими для забезпечення необхідного рівня показників при наявних умовах та обмеженнях.
Основи проектування об'ємних гідромашин викладені в роботах Т.М. Башти, В.М. Прокоф'єва, К.В. Фролова, О.В. Кулагина, Д.М. Попова, С.О. Єрмакова, А.Я. Рогова, Ю.П. Пономаренка, О.В. Докукіна й інших, у яких представлені основні припущення по процесах навантаження вузлів та взаємодії деталей об'ємних гідромашин, які прийняті при проектних розрахунках. Вихідними даними при проектуванні технічних об'єктів є показники технічного рівня, що представляються множинами: концеп-туальних рішень , абсолютних , відносних і комплексних показни-ків, технічне завдання, у якому представлені основні вимоги споживача, а також обме-ження по конструктивних і технологічних можливостях виробника. Теоретично кожний з етапів проектування необхідно спрямовувати на підвищення технічного рівня створюва-ної машини. Відсутність координації й узгодження проектних процедур, ієрархії цілей є стримуючим чинником традиційних підходів при проектуванні АПГ високого тех-нічного рівня.
Для обґрунтування методології проектування АПГ високого технічного рівня з однієї сторони необхідно встановити аналітичні умови вибору раціональних параметрів вузлів відповідно до головних критеріїв працездатності, а з іншої сто-рони визначити значення критеріальних показників якості, що характеризують технічну досконалість та визнані істотними для забезпечення необхідного рівня конкурентноздат-ності гідромашин. Для забезпе-чення високого технічного рівня при проектуванні АПГ необхідно щоб вимоги технічного завдання вибиралися з множин значень критеріальних показників якості найкращих зраз-ків.
Проаналізовано етапи проектування АПГ, як основи формування її технічного рівня. Проектування технічних об'єктів у рамках системного підходу виконується паралельно в трьох площинах: у площині цілісного представлення об'єкта при синтезі, у площині роз-гляду частин, вузлів і елементів при аналізі, і в площині зв'язків між елементами об'-єкта. Застосу-вання методоло-гії системного підходу при проектуванні показує, що вибір раціональних параметрів підсистем на ранніх стадіях проектування технічних об'єктів дозволяє най-більш ефекти-вно підвищити технічний рівень, тому що розглядаються підсистеми, що визнача-ються основами функціонування машини, а критеріальні показники якості є вихідними даними при розрахунках цих підсистем. Крім того, скорочується час розро-бки машини, тому що вибір раціональних параметрів на ранніх стадіях проектування іс-тотно зменшує число варіантів розглянутих при наступних етапах синтезу.
Принцип роботи об'ємних гідромашин визначає комплекс властивостей, необхідний для забезпечення працездатності їх вузлам і деталям, а також визначає базові показники технічного рівня. Розроблено схему проектного розрахунку АПГ на базі багаторівневої ієрархічної моделі, побудованої на морфологічному принципі декомпозиції, із встановленням внутрішніх та міжрівневих зв'язків на основі крите-ріальних показників технічного рівня й умов працездатності, що визнані визначальними для даних зв'язків.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок