Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Загрузка...

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ / сторінка 2

Назва:
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,53 KB
Завантажень:
99
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Таким чином, розробка організаційно-економічного механізму мобілізації резервів, що до-зволяє скоротити втрати, пов'язані з несприятливими умовами ринку, надто важлива, і є актуаль-ним завданням для сучасних промислових підприємств.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теорети-чні дослідження були опубліковані по темі “Методологія інтелектуальної підтримки прийняття економічних рішень” (номер державної реєстрації 0100u000553), виконаної в Національній мета-лургійній академії України (2001 – 2003 р.). Особисто автором розроблена методика прийняття рішень по залученню ресурсів допоміжних підрозділів, що вивільняються, у нестабільних еконо-мічних умовах.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка методологічних основ форму-вання організаційно-економічного механізму мобілізації резервів промислового підприємства в умовах значних ринкових змін.
Відповідно до цього були поставлені наступні задачі:
-
аналіз тенденцій і шляхів удосконалення внутрішнього організаційно-економічного механізму промислового підприємства;
-
дослідження проблеми мобілізації резервів допоміжних підрозділів підприємства в несприят-ливих умовах ринку;
-
розробка організаційно-економічного механізму мобілізації резервів промислового підприємс-тва при значних економічних перетвореннях;
-
розробка комплексу економіко-математичних моделей мобілізації резервів допоміжних підроз-ділів і технології їхнього впровадження;
-
використання запропонованих теоретичних і практичних розробок при проведенні експериме-нтальних досліджень і випробування отриманих результатів.
Об'єктом дослідження є процес мобілізації резервів промислового підприємства в умовах трансформації економіки. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і практичні ос-нови формування організаційно-економічного механізму мобілізації резервів промислового під-приємства при трансформації економіки.
Методи дослідження. При розробці і дослідженні проблеми мобілізації резервів викорис-товувалися методи системного й економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, а також спеціальна література по формуванню програмного і математичного забезпечення, інструк-ції з використання пакетів прикладних програм. На основі методу системного підходу розроблена концепція організаційно–економічного механізму мобілізації резервів. Експертний метод був ви-користаний при комплексній оцінці ринкового потенціалу структурних підрозділів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у обґрунтуванні й розробці методологі-чних положень по формуванню організаційно-економічного механізму мобілізації резервів про-мислового підприємства при трансформації економіки.
Наукова новизна полягає в такому:
вперше:
розроблено організаційно-економічний механізм мобілізації резервів промислового підпри-ємства, який, на відміну від існуючих, враховує потенційні можливості виробництва продукції і надання послуг, що мають попит на ринку допоміжними підрозділами шляхом залучення до виро-бництва невживаних виробничих і трудових ресурсів і, тим самим, дозволяє скоротити втрати трансформаційного періоду;
сформульоване поняття, визначені функції і призначення центрів потенційних резервів, які створюються на базі виробничих структурних підрозділів, що мають ринковий потенціал;
розроблено авторський механізм формування центрів потенційних резервів промислового підприємства, і за допомогою економіко-математичного моделювання виробничих процесів дове-дено, що трудові і виробничі ресурси, які забезпечують основне виробництво в періоди його ско-рочення, необхідно використовувати з метою стабілізації доходу підприємства;
вдосконалено:
механізм використання ресурсів як складової частини загального економічного механізму підприємства в період трансформації економіки;
механізм адаптації управління структурними підрозділами до нових економічних умов на промисловому підприємстві, в основу якого положено залучення управлінського персоналу до участі у тимчасових групах управління центрами потенційних резервів;
дістало подальший розвиток:
концепція управління промисловими підприємствами в період ринкових перетворень.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок