Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Загрузка...

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ / сторінка 3

Назва:
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,53 KB
Завантажень:
99
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Теоре-тичні дослідження дозволили обґрунтувати необхідність створення відповідних організаційно–економічних умов для мобілізації резервів структурних підрозділів.
Практичне значення одержаних результатів. Одержані при дослідженні результати пев-ною мірою вирішують проблеми мобілізації резервів підприємства в періоди трансформації еко-номіки, забезпечують єдиний підхід для прийняття управлінських рішень. Розроблені теоретичні і методологічні основи формування організаційно–економічного механізму мобілізації резервів промислового підприємства при трансформації економіки забезпечують використання в процесі виробництва внутрішніх резервів, а також без значних інвестицій стабілізувати доход з метою збереження основного профілю виробництва.
Практичні результати були направлені на: промислове підприємство ВАТ “УНИПАК” (м. Харків), промислові підприємства Придніпровського регіону: ВАТ “Нижньодніпровський тру-бопрокатний завод”, ВАТ “Дніпропетровський трубний завод” - у виді методичних вказівок до впровадження розробленого механізму та прийняті до реалізації його в економічній практиці. Ре-зультати дисертаційної роботи використані на ВАТ “Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського” (акт від 27.08.2003 р.). Впровадження рекомендацій з удосконалення управ-ління діяльністю структурних підрозділів дозволить частково компенсувати витрати, пов’язані з подоланням негативних наслідків трансформаційних процесів в економіці. Визначено комплекс моделей управління діяльністю допоміжних підрозділів і розроблена на її основі автоматизована система, що забезпечує можливість гнучкого управління підприємством. Організаційно-економіч-ний механізм мобілізації резервів, що пропонується автором, може бути використаний не тільки на вітчизняних, а також і зарубіжних промислових підприємствах. Виконані розробки рекоменду-ються для використання планово-економічними, виробничими і маркетинговими службами про-мислових підприємств України з метою рішення завдань в сфері планування і аналізу виробничої й маркетингової діяльності.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною роботою. Автору належать всі наведені в дисертації наукові результати, пропозиції й висновки, які відображають особистий погляд на питання формування організаційно-економічного механізму мобілізації резе-рвів при трансформації економіки. З наукових робіт, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї й положення, які є результатом особистих досліджень, що відображені у списку опублікованих робіт за темою дисертації.
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися і обговорю-валися на: Міждержавній конференції “Комп'ютерне моделювання” (м. Дніпродзержинськ, 1997 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інформаційні технології в економіці і підприємництві: проблеми науки, практики і освіти” (м. Запоріжжя, 2002 р.), 4-й науково-практи-чній конференції “Інформаційні технології в освіті і управлінні” (м. Нова Каховка, 2002 р.), Між-народній науково-практичній конференції “Інформаційні технології в економіці і підприємництві: проблеми науки, практики і освіти” (м. Запоріжжя, 2003 р.) та на наукових семінарах кафедри економічної інформатики і автоматизованих систем управління (2000 – 2003 р.).
Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в 9 наукових роботах, загальним обсягом 2,62 друкарських аркуша, в тому числі особисто автору належать 2,1 друкарських ар-куша; з них 6 - в спеціалізованих виданнях ВАК України.
Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, двох додатків. Дисертацію викладено на 164 сторінках комп’ютерного тексту, в тому числі вона містить 33 рисунка на 5 сторінках та 28 таблиць на 7 сторінках. Обсяг додатків складає 6 сторінок. Список використаних джерел включає 132 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У першому розділі дисертаційної роботи “Теоретичні аспекти і проблеми мобілізації ре-зервів промислового підприємства при трансформації економіки” дослідженні сучасні тенде-нції і шляхи вдосконалення внутрішнього організаційно–економічного механізму підприємства, проблеми мобілізації резервів структурних підрозділів, а також особливостей управління в пері-оди істотних перетворень, що відбуваються в економіці.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок