Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Загрузка...

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ / сторінка 5

Назва:
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,53 KB
Завантажень:
99
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Підприємства, що зуміють вчасно адаптувати свої інформаційні ресурси до ринкових і виробничих стратегій, отримають значну конкурентну перевагу.
Технологія управління - це визначений механізм, у структуру якого входять наступні еле-менти по підготовці рішення: інформаційні ресурси, моделі й алгоритми рішення задачі, сучасні технічні засоби обробки інформації, пакети прикладних програм. Удосконалювання управління припускає зміну його складових, а саме удосконалювання технології ухвалення рішення, що базу-ється на сучасній інформаційній підтримці систем. Від якості збору, передачі, обробки, збере-ження і використання інформації в інформаційних системах менеджменту залежить якість управ-ління.
Виходячи з вищесказаного, потрібно зазначити, що мобілізація резервів є важливою зада-чею наукових досліджень. Існуючі форми і методи управління промисловими підприємствами фо-рмуються стосовно до стабільних умов економіки і не розраховані на функціонування в умовах трансформації економіки. Внаслідок чого, багато підприємств стають банкротами, маючи значний ринковий потенціал. На думку автора, питання, що пов'язані з удосконаленням управління проми-словим підприємством в періоди трансформаційних процесів, що відбуваються в економіці, з ме-тою мобілізації резервів актуальні і вимагають розробки єдиного підходу у вигляді організаційно-економічного механізму.
У розділі другому “Методологічні основи формування організаційно-економічного ме-ханізму мобілізації резервів промислового підприємства при трансформації економіки” роз-роблена концепція організаційно-економічного механізму мобілізації резервів промислового під-приємства. Сформульовано поняття центрів потенційних резервів, визначені умови і доцільність їх функціонування, а також розроблена технологія формування і адаптації управління центрами по-тенційних резервів на промисловому підприємстві з використанням економіко-математичних мо-делей.
У ринкових умовах не можна передбачати, що обсяг продукції основного виробництва по-стійний. На нього будуть впливати різні чинники. Отже, можна затверджувати, що сума загаль-ного обсягу продукції структурних підрозділів складається з обсягів, що надаються основному виробництву та іншим підрозділам. Ці обсяги змінюються в залежності від попиту. Таким чином, при змінах ринкових умов трансформації економіки утворюються надлишки ресурсів допоміж-ного виробництва.
Структурні підрозділи підприємства, сфера діяльності яких є виготовлення продукції як для внутрішніх потреб, так і для постачання на ринок, мають статус центрів прибутку і суб'єктів ринку (але не є юридичними особами). Ці підрозділи самостійно діють на ринку в залежності від потреби підприємства, розробляють власну маркетингову стратегію. І, як наслідок, можна сфор-мулювати необхідну умову виділення підрозділу для функціонування в такому режимі для його ефективної діяльності.
Передусім, підрозділ, що виділяється, повинен мати можливість надання послуг не тільки основному споживачеві, але і стороннім суб'єктам. Ця частковість буде мінятися з ринкової по-треби. Відповідно до цього, якщо такі підрозділи і можна назвати стратегічними, то тільки лише в контексті загальної стратегії підприємства. Нас цікавлять, передусім, підрозділи, що володіють ринковим потенціалом.
Визначимо їх як центри потенційних резервів (ЦПР). Центри потенційних резервів - це допоміжні підрозділи підприємства, що володіють ринковим потенціалом, але не відособлені в самостійні господарюючі одиниці, керовані з єдиного центра підприємства. Керівникам ЦПР на-дається право брати участь в управлінні надмірними виробничими потужностями, ресурсами, фо-ндами, що утворюються при різних трансформаціях ринку, з метою отримання додаткового до-ходу.
Організаційно-економічний механізм мобілізації резервів промислового підприємства у перехідний період складається з двох взаємопов'язаних механізмів:
1.
Механізм формування центрів потенційних резервів, який виконує наступні функції:
-
прогнозування попиту на продукцію і послуги структурних підрозділів основного виробниц-тва;
-
аналіз виробництва основної продукції відповідно до вимог ринку;
-
визначення ринкового потенціалу структурних підрозділів;
-
визначення потенційного прибутку від продажу продукції і послуг, що виробляються допомі-жними підрозділами.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок