Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Право іноземців на звернення до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти)

Загрузка...

Право іноземців на звернення до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти)

Назва:
Право іноземців на звернення до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,83 KB
Завантажень:
394
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
А також розробка науково обгрунтованих пропозицій по удосконаленню
цивільного процесуального законодавства України із зазначених питан
ь


Львівський національний університет
імені Івана Франка
Фединяк Лариса Степанівна
УДК 347.92(477)
Право іноземців на звернення до суду в Україні
(цивільно-процесуальні аспекти)
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Львів - 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
БОГДАН ЙОСИП ГНАТОВИЧ
доцент кафедри цивільного права і процесу
Львівського національного
університету імені Івана Франка
Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор ШТЕФАН МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ - професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка
- кандидат юридичних наук, доцент ГЕТМАНЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ - доцент кафедри цивільного права і процесу Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича
Провідна установа
Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, відділ цивільного і трудового права (м.Київ)
Захист відбудеться “15” вересня 2000 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79602, м.Львів, вул.Січових Стрільців,14).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського націо-нального університету імені Івана Франка (79602, м.Львів, вул.Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “10” липня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Коссак В.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Відповідно до вимог міжнародно-правових актів, зокре-ма, Загальної декларації прав людини 1948 р., кожна особа має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами у разі порушення її ос-новних прав, наданих законодавством. Згідно з Конституцією та іншими законами України кожна особа має зазначене право в Україні. Зокрема, іноземні громадяни та особи без громадянства можуть звертатися до суду України за захистом своїх прав та інтересів.
Незважаючи на те, що на здійснення іноземцями їх прав та обов’язків в Україні поширюється національний режим, передумови права іноземців на звернення до суду в Україні та порядок реалізації цього права мають певні особливості. Деякі з них не знайшли відображення у вітчизняному законодавстві.
Враховуючи посилення міграції населення держав (туризм, навчання тощо), зовнішньоекономічної діяльності (наприклад, інвестування, перевезень), а також реалізацію інших цивільних прав та обов’язків особи, актуальності набуває деталь-не врегулювання у законодавстві права іноземців на звернення до суду. Потреба та-кого врегулювання зумовлюється й зобов’язанням України реформувати цивільне процесуальне законодавство відповідно до стандартів європейських держав, вира-женим, зокрема, в Указі Президента України “Про затвердження Стратегії інтегра-ції України до Європейського Союзу” від 11 червня 1998 р. Урядовий кур’єр.— 1998.— 18 червня. та Угоді про партнерство й співробітництво з Європейським Союзом, чинної для України з 1 березня 1998 р. Осипенко Р. Європейський вибір України // Урядовий кур’єр. – 1998. – 11 червня.
Теоретичні дослідження проведені у 60-70-их роках вченими колишнього СРСР стосовно процесуального становища іноземців у судах СРСР на сьогодні або є недостатніми, або не відповідають реаліям часу і потребують перегляду. У вітчизняній монографічній літературі питання про право на звернення іноземців до суду в Україні майже не знайшли свого висвітлення. Правовому становищу іноземців у цивільному процесі присвячені здебільшого окремі розділи навчальних посібників з цивільного процесуального права.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Право іноземців на звернення до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок