Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ S,N - ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ АМІДІВ ПОЛІФТОРОАЛКАНТІОНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ S,N - ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ АМІДІВ ПОЛІФТОРОАЛКАНТІОНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Назва:
СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ S,N - ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ АМІДІВ ПОЛІФТОРОАЛКАНТІОНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,34 KB
Завантажень:
441
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
РУДНИЧЕНКО
Олександр Валерійович
УДК 547.398.4 + 547.789
СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ S,N - ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК
НА ОСНОВІ
АМІДІВ ПОЛІФТОРОАЛКАНТІОНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії органічних сполук сірки Інституту
органічної хімії НАН України


Науковий керівник:
доктор хімічних наук, професор
ШЕРМОЛОВИЧ Юрій Григорович,
завідувач відділу хімії органічних сполук сірки, заступник директора Інституту органічної хімії НАН України, м. Київ


Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор
ЯГУПОЛЬСЬКИЙ Лев Мойсейович,
Інститут органічної хімії НАН України,
м. Київ, головний науковий співробітник
кандидат хімічних наук
СОРОЧИНСЬКИЙ Олександр Євгенович
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ, старший науковий співробітник


Провідна організація Український державний хіміко-технологічний
університет, м. Дніпропетровськ, кафедра органічної хімії
Захист дисертації відбувся 6 жовтня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Мурманська, 5).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий 22 липня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д. 26.217.01 доктор хімічних наук Вовк М.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Фторовмісні органічні сполуки набули широкого застосування і продовжують інтенсивно вивчатися. Один із підходів до їх синтезу полягає у використанні простих високореакційноздатних фторовмісних молекул (building-blocks), за допомогою яких можна отримати більш складні молекули. Серед фторовмісних білдінг-блоків добре відомі та широко застосовуються перфторолефіни, кислоти, ароматичні сполуки, спирти. Проте пошук їх нових представників постійно продовжується і залишається актуальним завданням сучасної фторорганічної хімії. Зокрема, в Інституті органічної хімії НАН України були досліджені хімічні властивості та показана можливість синтетичного використання естерів поліфтороалкандитіокарбонових кислот, які виявилися зручними реагентами для отримання нових фторовмісних гетероциклів.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у дослідженні можливостей синтетичного використання амідів поліфтороалкантіонкарбонових кислот для отримання фторовмісних S-, N-гетероциклів.
Об?єкт дослідження : реакцій хлорування та циклоприєднання амідів поліфтороалкантіонкарбонових кислот як метод синтезу поліфтороалкілзаміщених 1,2,4-тіадіазолів та 1,3-тіазолін-4-онів.
Предмет дослідження : аміди поліфтороалкантіонкарбонових кислот в реакціях хлорування та циклоприєднання з диметилацетилендикарбоксилатом.
Методи дослідження : органічний синтез, елементний аналіз, спектральні методи (ЯМР-, мас-спектроскопія), рентгеноструктурний аналіз.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках науково-дослідницької теми відділу хімії органічних сполук сірки ІОХ НАН України “ Синтез та властивості похідних поліфтороалкантіонкарбонових кислот ” (№ держреєстрації 0101U006506).
Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено вивчення реакцій амідів поліфтороалкантіонкарбонових кислот з хлоруючими агентами і диметиловим естером ацетилендикарбонової кислоти, що дозволило отримати фторовмісні похідні 1,2,4-тіадіазолів та 1,3-тіазолін-4-онів. Досліджено вплив поліфтороалкільного замісника на електрофільні властивості C=N зв?язку в похідних 2-поліфтороалкілтіазолінів. Вивчено реакції Дільса-Альдера 1,3-дієнів з 2-поліфтороалкілзаміщеними похідними тіазолінів. Досліджені реакції за участю екзоциклічних замісників в ряду 2-поліфтороалкілзаміщених тіазолідинів. Запропоновано метод синтезу спіроциклічних та конденсованих S-, N-гетероциклів на основі реакцій Дільса-Альдера 2-поліфтороалкілзаміщених 5-іліден-тіазолінів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ S,N - ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ АМІДІВ ПОЛІФТОРОАЛКАНТІОНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок