Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ЛЕКСИКИ

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ЛЕКСИКИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ЛЕКСИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,16 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Запорізький державний університет
ДМИТРУК МАРІЯ ВАСИЛІВНА
УДК 811.161.2’373.46:619
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ЛЕКСИКИ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Запоріжжя - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Таврійського національ-ного університету ім. В.І. Вернадського.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор
Регушевський Євген Семенович,
завідувач кафедри української мови,
декан філологічного факультету Таврійського
націо-наль-ного університету ім. В.І. Вернадського.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Поповский Анатолій Михайлович,
Дніпропетровський національний університет.
кандидат філологічних наук, доцент
Красножан Жаннетта Вікторівна,
Херсонський державний педагогічний університет.
Провідна установа – Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди.
Захист відбудеться 2 липня 2001 року о 13 годині на засіданні спеціалі-зова-ної вченої ради К. 17.051.02 у Запорізькому державному університеті (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 (ауд. 2/230).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізького державного університету.
Автореферат розіслано 25 травня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
к.ф.н., доцент Т.В. Хом’як
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. одним із основних завдань сучасної лексико-логії є вивчення системності лексики. Семантичний аналіз великих лексичних шарів має істотне значення не лише для описової лексикології і практичної лексикографії, а й для всієї лінгвістичної теорії. Дослідження кожного окремо-го фрагмента лексико-семантичної системи допомогає знайти специфічне в тому чи іншому класі слів і глибше зрозуміти загальні системні закономірності мови в цілому.
Основу української термінологічної системи становить лексика, що ввійшла до наукового обігу через дефінування. Наукова термінологія – це той пласт лексики, що постійно розвивається. Доля термінів у лексичному складі мови стрімко зростає. Тому цілком законо-мірною є пильна увага до термінів та терміносистем з боку лінгвістів, які розглядають термінологію як важливу складову частину лексики сучасної літературної мови.
Ветеринарна медицина порівняно з медициною в цілому – це молода галузь науки, що сформувалась на межі XIX-XX століття. Сучасна лінгвістика фактично ще не зверталась до вивчення лексики ветеринарної медицини. Саме лінгвістика, поряд зі спеціальною наукою, здатна аргументовано регулювати процеси професійного взаєморозуміння, координувати формальну та понятійну сторони термінів.
Кожна із галузей знань, розвиваючись, потребує постійного перегляду своєї термінології. Існує значна кількість праць, присвячених вивченню загальних проблем термінології (О.О. Реформатський, Д.С. Лотте, В.П. Даниленко, В.М. Русанівський, Т.Р. Кияк та ін.). Ряд робіт присвя-чено вивченню біологічної термінології (Л.О. Симоненко, М.М. Фещенко, Л.А. Титова, О.П. Карабута, О.П. Тимощук і ін.). Медична лексика, що є однією з найдавніших, отримала лігвістичне осмислення у працях О.О. Вла-сової, Г.А. Краковецької, Л.С. Кудицької, І.В. Корнейко, Н.І. Єрмоленко, Я.Ю. Вакалюк, Л.В. Дубровіна, В.П. Яровенко, С.О. Хвато-ва, Л.В. Хіль, В.М. Стебунової, Т.Г. Соколовської та ін. Однак термінологія ветеринарної медицини ще не була предметом всебічного наукового лінгвістичного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими темами, програмами, планами. Тема дисертаційного дослідження відповідає вимогам Державної національної прог-рами “Освіта” (Україна ХХІ століття) і узгоджена з планом наукової роботи кафедри української мови Таврійського національного університету ім. В.І. Вер-надського. Дисертаційна робота є складовою частиною теми “Семантичний аспект функціонування одиниць різних рівнів мовної системи”, яка розробляється кафедрою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ЛЕКСИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок