Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ І ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТІ (експериментально-клінічне дослідження)

СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ І ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТІ (експериментально-клінічне дослідження)

Назва:
СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ І ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТІ (експериментально-клінічне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,76 KB
Завантажень:
486
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ім.І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ІВАНКІВ
ОКСАНА ЛЬВІВНА
УДК 616-006.6-099-092.19-092.4/.9
СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ І ЗАХИСНИХ СИСТЕМ
ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТІ
(експериментально-клінічне дослідження)
14.03.04 - патологічна фізіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Тернопіль - 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України.
Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних
наук, професор Білинський Борис Тарасович, Львівський
державний медичний університет ім. Данила Галицького,
завідувач кафедри онкології і медичної радіології
факультету післядипломної освіти
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, доцент Корда Михайло Михайлович, Тернопільська державна медична академія ім. І.Я Горбачевського, доцент кафедри медичної хімії;
кандидат медичних наук, доцент Потопальський Анатолій Іванович, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, керівник групи модифікації структури біологічно активних речовин, м. Київ.
Провідна установа:
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України,
відділ механізмів протипухлинної терапії, м.Київ.
Захист дисертації відбудеться 25 жовтня 2001р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.601.01 Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського (46000, м.Тернопіль, Майдан Волі, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського (46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 12).
Автореферат розісланий 21 вересня 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої
ради, доктор медичних наук, професор Боднар Я.Я.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За останні роки у всьому світі, в тому числі в Україні, спостерігається тенденція до зростання онкологічних захворювань (Гуслицер Л.Н., 1988, Ганина К.П., 1996, Білинський Б.Т., 1997, 1998). Результати традиційних хірургічних і хіміотерапевтичних методів лікування клініцисти стали пов’язувати з ендогенною інтоксикацією, викликаною посиленням процесів катаболізму, нагромадженням в організмі проміжних і кінцевих продуктів обміну, біологічно – активних речовин, деструкцією тканин, яка суттєво знижує їх (Body J.J.,1987, Молюк Е.Д.,1993, Николаев В.Г.,1997). Тому, вивчення загальних рис морфології і функції структурних елементів та проявів синдрому ендогеннної інток-сикації, закономірностей його розвитку, порушень зв’язків між окремими струк-турно-функціональними системами і їх регуляторними механізмами внаслідок реакції організму на дію токсинів є актуальною фундаментальною проблемою в біології і медицині (Уманский М.А., Пінчук Л.Б., 1979, Norton et al., 1987, Карабанов Г.Н., 1985,1989, Фецич Т.Г., 1998, 1999).
Успіхи при вирішенні даної проблеми в сучасній медицині пов’язані із застосуванням поряд з традиційними - нових методів та ідей. Серед них перспективними є фізико-хімічні методи, в тому числі хемілюмінесценція (Тарусов Б.Н., 1961), за спектрами якої визначають інтенсивність вільнорадикального окиснення, що дає інформацію про обмін речовин (Барабой В.А., 1997) та стан пероксидного окиснення ліпідів (Владимиров Ю.А., 1978; Журавльов А.И., 1991), що можна використати як неспецифічний показник ендогенної інтоксикації.
Вивчення процесів ліпопероксидації і реакцій антиоксидантного захисту має важливе значення як в експериментальних, так і клінічних досліджен-нях, поскільки пероксидному окисненню ліпідів надається значна роль, як одному з основних механізмів пошкодження клітини (Владимиров Ю.А., Арчаков А.И., 1972). Порушення рівноваги між даними процесами має велике значення в ро-зумінні патогенезу різних захворювань, в тому числі онкологічних, а також може бути важливим показником, який в цілому може свідчити про характер метаболічних змін в організмі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ І ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТІ (експериментально-клінічне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок