Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Підприємницька культура в системі факторів підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств

Підприємницька культура в системі факторів підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств

Назва:
Підприємницька культура в системі факторів підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,01 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна академія наук України
Інститут регіональних досліджень
Шляхетко Віталій Васильович
УДК 330.356:330.163.14
Підприємницька культура в системі
факторів підвищення конкурентоспроможності
поліграфічних підприємств
Спеціальність 08.06.01 –
економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАН України
Долішній Мар’ян Іванович,
Інститут регіональних досліджень НАН України, директор
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Точилін Віктор Олександрович,
Інститут економічного прогнозування НАН України, завідувач відділу
кандидат економічних наук, доцент
Пащенко Іван Никифорович,
Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри
Провідна установа: Ужгородський національний університет, кафедра економіки, менеджменту та маркетингу, Міністерство освіти і науки України, м. Ужгород.
Захист відбудеться 24 березня 2005 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розіслано 23 лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації світової економіки, зростання рівня інформатизованості суспільства висуваються підвищені вимоги до людини – головної рушійної сили суспільного розвитку. У зв’язку з тим особливо-го значення сьогодні набувають інтелектуальні, професійно-кваліфікаційні, психофізіологічні, морально-етичні та інші характеристики людини. Адже вона є суб’єктом будь-якої господарської системи, яка, у свою чергу, визначається не тільки жорсткими економічними відносинами, а й розвивається під впливом бага-тьох соціальних сил. А це означає, що соціально-економічний механізм тим ефек-тивніший, чим повніше враховує сутність людини. Встановлено, що на однаково технічно оснащених підприємствах з ідентичними економічними умовами вироб-ничі результати можуть коливатися в пропорції 1:3, тобто продуктивність праці може бути збільшена втричі винятково за рахунок кращої організованості колекти-ву, й використання його соціально-психологічних резервів. Ось чому при дос-лідженні психологічних проблем виробничих колективів в умовах перехідного періоду неможливо абстрагуватись і від їх ширшого соціального та соціально-психологічного контексту – підприємницької культури підприємств.
Так, відомі українські вчені і філософи Т. Степанов, І. Вернадський, І. Франко, М. Туган-Барановський, М. Гоголь, Г. Сковорода та ін. віддавна надава-ли великого значення моральним цінностям, національним культурним традиціям. Негативним відхиленням у цьому контексті було ХХ ст., коли в державі не усвідомлювали визначальної ролі окремої людини в соціально-економічних перетвореннях. Розуміння вирішального значення людського чинника відбулося лише у другій половині 80-х років, що дало змогу створити певний доробок у цій сфері. Тут заявили про себе такі вчені, як Є. Бойко, П. Бєлєнький, С. Вовканич, М. Долішній, С. Злупко, М. Козоріз, О. Кузьмін, В. Куценко, В. Мікловда, Ю. Палеха, Є. Палига, С. Покропивний, У. Садова, Л. Семів, В. Сизоненко, А. Суряк, В. Точилін, Г. Хаєт, Ф. Хміль та ін. Але більшість авторів, наголошуючи на важливості морально-психологічного клімату для ефективної діяльності підприємств, не приділяє уваги проблемам його виміру та аналізу. У зв’язку з тим кожне з досліджень, які спрямовані на вияснення сутності економічної культури, її форм, типів, систем взаємозв’язків, допомагає пошуку факторів, котрі прискорюють ринкові перетворення та економічне зростання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Підприємницька культура в системі факторів підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок