Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,70 KB
Завантажень:
353
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
„ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
БУРЛАКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА
УДК 336:631.162
ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(економіка сільського господарства і АПК)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Кіровоградському національному технічному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
САВЧЕНКО Віра Меєрівна,
Кіровоградський національний
технічний університет
професор кафедри бухгалтерського обліку
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН
КРОПИВКО Михайло Федорович,
Національний науковий центр
„Інститут аграрної економіки” УААН,
завідувач відділу організації управління
кандидат економічних наук
ЧЕРНЕНКО Світлана Миколаївна
Державна установа „Інститут економіки та
прогнозування” НАН України,
науковий співробітник відділу форм і методів
господарювання в агропромисловому комплексі
Захист відбудеться 15.04.2008 р. о _13_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, к.317.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 2-й поверх, к.212.
Автореферат розісланий 11.03.2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук О.Г.Шпикуляк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Процеси стабілізації фінансового стану сільськогосподарських підприємств, що розпочалися останніми роками, поки що не набули незворотного характеру. Фінансовий стан багатьох підприємств ще нестабільний, що зумовлює ризики банкрутства, низький рівень дохідності сільського населення та негативний вплив на економіку переробних, обслуговуючих та інших галузей і сфер економіки. В умовах вступу України до СОТ фінансова нестабільність більшості сільськогосподарських підприємств створює загрозу продовольчій безпеці держави. Тому здійснення заходів з їхнього фінансового оздоровлення з метою забезпечення платоспроможності, прибутковості та стійких конкурентних позицій у сучасних умовах набуло особливої актуальності.
Різні аспекти фінансового оздоровлення підприємств висвітлені у працях таких вітчизняних і зарубіжних авторів як М.Аістова, Є.Андрущак, О.Антонова, Е.Архипчук, І.Бланк, Н.Брюховецка, І.Булєв, В. Грачов, О.Дацій, В.Дроздова, Л.Зуєва, Г.Кадиков, І. Косарєва, Е.Коротков, Е.Куліш, Л.Лігоненко, Б.Полякова, М.Пушкар, С.Рамазанов, В.Ращупкіна, Р.Сайфулін, С.Салига, І.Стефанюк, О. Терещенко, А.Ткачов, І.Цигилик, Є.Чернявська. Проблеми поліпшення фінансового стану та забезпечення стабільного функціонування сільськогосподарських підприємств досліджували М.Дем’яненко, С.Іванюта, М.Кісіль, М.Кропивко, К.Кузнєцова, П.Саблук, П.Стецюк, В.Узун, С.Черненко та ін.
Незважаючи на високий рівень відпрацювання загальних проблем фінансового оздоровлення, недостатньо вивченими все ще залишаються теоретичні засади та практичні аспекти забезпечення фінансової стабілізації сільськогосподарських підприємств. Зокрема, потребує наукового обґрунтування удосконалення державної підтримки підприємств, що здійснюють фінансове оздоровлення, необхідним є виявлення специфічних чинників фінансової дестабілізації та розробки заходів з їх подолання, обґрунтування моделі фінансово стійкого сільськогосподарського підприємства, оптимізації змісту і структури плану фінансового оздоровлення, удосконалення методологічних засад аналізу санаційної спроможності. Це зумовлює доцільність поглибленого вивчення теоретичних, законодавчих та практичних засад фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств та актуальність теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок