Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі підприємств молочної промисловості)

ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі підприємств молочної промисловості)

Назва:
ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі підприємств молочної промисловості)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,31 KB
Завантажень:
156
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
На правах рукопису
МАРУШКО
Надія Семенівна
УДК 330.53: 658.14
ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
(на прикладі підприємств молочної промисловості)
Спеціальність: 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті на кафедрі фінансового аналізу і контролю Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор,
Мних Євген Володимирович,
Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю
Офіційні опоненти: - доктор економічних наук, професор
Кузьмінський Юрій Анатолійович
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
кандидат економічних наук, доцент
Бачинський Василь Іванович,
Львівська комерційна академія Укоопспілки,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Провідна установа: Тернопільський національний економічний університет, кафедра обліку та контролінгу в промисловості, м. Тернопіль
Захист відбудеться " 30 " січня 2007 р. о16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, ауд. А227.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий " 8 " грудня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Н.І. Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження.
Ринкові умови спонукають до вирішення низки проблем, які безпосередньо впливають на ефективність процесу господарювання на підприємстві. Здійснення ефективної діяльності підприємств, забезпечення їхнього стійкого економічного зростання можливе лише завдяки розширенню джерел фінансування. Джерелами фінансування є капітал підприємства, який формується з власних і залучених джерел.
Трансформаційні процеси, пов’язані з переходом до ринкових умов господарювання у вітчизняній економіці передусім позначились на механізмі формування власних і залучених фінансових ресурсів для забезпечення функціонування суб’єктів господарювання. Ринкові відносини зумовили пошук нових механізмів фінансового забезпечення діяльності підприємств, оптимізації структури джерел фінансування та повноцінного використання можливостей залучення капіталу. Відсутність ресурсів, необхідних для покриття таких потреб, недостатня їх кількість або неможливість їхньої своєчасної мобілізації перешкоджає нормальному перебігові виробничого процесу і може звести нанівець ефективність діяльності. Уникнути проблем, зумовлених браком власного капіталу, можна шляхом залучення додаткових коштів.
Без залучення капіталу практично неможливо на конкурентоспроможному рівні досягти стійкого фінансового стану та позитивних фінансових результатів. Проте підприємство повинно розпоряджатися залученими коштами так, щоб у майбутньому не тільки забезпечити зворотність і збереження грошей, а й одержати додатковий прибуток і забезпечити ліквідність активів у цілому.
Значний внесок в удосконалення обліку й аналізу залученого капіталу зробили вчені І.О. Бланк, М.Т. Білуха, О.Д. Василик, О.М. Загородна, В.М. Івахненко, К.В. Ізмайлова, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, В.О. Мец, Є.В. Мних, В.М. Опарін, П.Я. Попович, В.В. Сопко, С.І. Шкарабан та ін. Серед зарубіжних авторів дослідженням цих проблем займалися М.І. Баканов, І.Т.Балабанов, Ю.Ф. Брігхем, О.П. Зуділін, В.В. Ковальов, М.Н. Крейніна, Г.В. Савицька, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет та ін.
Незважаючи на значний науковий внесок науковців у цій сфері, питання організації та методики обліку й аналізу залученого капіталу підприємств є найбільш дискусійним, потребує подальших досліджень, започаткування пошуку нових підходів і напрямів та вдосконалення наявних, особливо з урахуванням специфіки їхньої діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі підприємств молочної промисловості)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок