Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕОМЕТРІЯ І СЕМІОТИКА ЕСТЕТИЧНОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

ГЕОМЕТРІЯ І СЕМІОТИКА ЕСТЕТИЧНОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Назва:
ГЕОМЕТРІЯ І СЕМІОТИКА ЕСТЕТИЧНОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,25 KB
Завантажень:
466
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 

ЗАВАРЗІН
Олег Олександрович
УДК 514.74:686.884
 
ГЕОМЕТРІЯ І СЕМІОТИКА
ЕСТЕТИЧНОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА
05.01.03 – технічна естетика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та ма-шинної графіки Київського національного університету будівництва і ар-хітектури (КНУБА) Міністерства освіти України.
Науковий керівник -заслужений діяч науки України,
доктор технічних наук, професор
МИХАЙЛЕНКО Всеволод Євдокимович,
КНУБА, завідувач кафедри нарисної
геометрії, інженерної та машинної графіки
Офіційні опоненти -доктор технічних наук, професор
ЯКОВЛЄВ Микола Іванович,
Українська академія образотворчого
мистецтва і архітектури, декан факультету
архітектури
-кандидат технічних наук, доцент
БУГАЙОВ Віктор Іванович,
Київський міжнародний університет
цивільної авіації, завідувач кафедри
нарисної геометрії і графіки
Провідна установа -Державний науково-дослідний і проектний
інститут містобудування Державного
Комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України, м. Київ
Захист відбудеться 5 жовтня 2000 року о 13 годині на засіданні cпеціалізованої вченої ради Д 26.056.06 при Київському націо-нальному університеті будівництва і архітектури, 03037, Київ-37, Повіт-рофлотський просп. 31, ауд. 469.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці КНУБА, 03037, Київ-37, Повітрофлотський просп. 31.
Автореферат розісланий 3 вересня2000 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Плоский В.О.
- 1 -
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Нагальна потреба суспільства в зростанні якості дизайну предметів середовища життєдіяльності людини в сучасних умовах ринкової економіки розглядається як одна із важливих задач промислової політики держави.
Проблема якості естетичного формоутворення штучно створених об'єктів предметного середовища сьогодні в Україні є досить актуальною. Якісний рівень такого формоутворення з 60-х років значно знизився. Цьо-му сприяло впровадження типових, мінімізованих та уніфікованих форм забудови, окремих будівель та споруд. Запрограмовані за єдиним прин-ципом споруди та міські простори за всіма їхніми, на перший погляд, еко-номічними перевагами продовжують і далі викликати їхнє активне не-сприйняття з боку споживача, формувати в його свідомості гнітючі почу-ття дискомфорту та втраченості. Розраховані на пересічну людину, такі форми об'єктів предметного середовища нав'язують їй регламентований розпорядок існування, тип соціальної поведінки.
Однією із професійних ланок в структурі художнього конструюван-ня, виробниче призначення якого полягає в розв'язанні поставленої про-блеми, є дизайн архітектурного середовища (ДАС). На жаль, професійні методи діяльності архітекторів-дизайнерів у цій галузі продовжують і далі спиратись на власну інтуіцію та досвід кожного, окремо взятого, спе-ціаліста або колективу спеціалістів. Підвищення ефективності професійної творчості в цій галузі дизайну на науковій основі можливе шляхом ство-рення прикладних засобів естетично доцільного формоутворення об'єктів предметного середовища.
За сучасних умов тотальної автоматизації усіх видів проектно-пошу-кових робіт в галузі ДАС розробка таких засобів базується на інформа-ційному підході. Одержаний в роботі результат є корисним не тільки для швидкого та ефективного задоволення професійних потреб архітекторів-дизайнерів в їхніх творчих пошуках моделей естетично доцільних об'єк-тів – артефактів, але і для суспільства, що виступає в ролі замовника та-ких об'єктів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Об-раний напрямок наукових досліджень пов'язаний з планами організації, де виконано роботу, а також у відповідності до Національної програми дизайнерського і ергономічного забезпечення якості та конкурентноздат-ності промислової продукції, що розроблена в Національному науково-до-слідному інституті дизайну і вимагає широкого впровадження наукових методів технічної естетики у всі області художнього конструювання форм
- 2 -
об'єктів предметного середовища з метою повноцінного задоволення ес-тетичних потреб життєдіяльності людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ГЕОМЕТРІЯ І СЕМІОТИКА ЕСТЕТИЧНОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок