Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ЕКОДЕСТРУКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ЕКОДЕСТРУКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ / сторінка 4

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ЕКОДЕСТРУКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,05 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

У роботі 5 проведено аналіз підходів щодо вирішення проблеми класифікації лісових ресурсів та обгрунтовано необхідність використання експрес-методу економічної оцінки екологічних та соціальних функцій лісових біогеоценозів.
У роботі 6 визначено зміст екоаудиту та екологічної діагностики у лісовому господарстві.
У роботі 8 визначено основні напрямки вирішення екологічних проблем в лісовому комплексі та побудови екологічно орієнтованого механізму лісокористування.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження доповідались і отримали позитивну оцінку на наукових та науково-практичних конференціях. Серед них: Міжнародна науково- практична конференція "Проблеми удосконалення статистики, обліку та аналізу в сучасних умовах" (м. Тернопіль, 1997 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика приватизації і оцінки майна: трансформація світового досвіду" (м. Суми, 1997 р.); Міжнародна науково-практична конференція "Правове регулювання стосунків в промисловій екології і інженерії" (м. Хмельницький, 1997 р.); Науково-практична конференція "Екологічна освіта та виховання як основа побудови суспільства ноосферного типу" (м. Сімферополь, 1997 р.); Міжнародна наукова конференція "Глобалізація аграрної освіти та науки : стан та перспективи на рубежі 21-го століття" (м. Київ, 1998 р.); Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації" (м. Дніпропетровськ, 1999 р.), Міжнародна науково-практична конференція "Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції АПК" (м. Суми, 1999 р.).
Публікації. Основні положення, висновки та результати дисертаційного дослідження відображено в 12 наукових роботах (9 статей у профільних журналах та збірниках, 3 статті у матеріалах науково-практичних конференцій) та підручнику (1 блок) загальним обсягом 3,65 друк. арк., з яких особисто автору належить 2,04 друк. арк.
Структура і зміст роботи
Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.
Матеріали дисертації викладені на 157 сторінках основного тексту, в 11 таблицях, 14 ілюстраціях, 2 додатках. Список використаних джерел становить 181 найменування.
У вступі обгрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено мету та основні задачі дослідження, охарактеризовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів для забезпечення запобігання екодеструктивності лісокористування.
У першому розділі “Еколого-економічні аспекти деструктивності лісокористування та відтворення лісових ресурсів України” проведено аналіз існуючих та потенційних деструктивних наслідків дії дестабілізуючих факторів природного та антропотехногенного характеру в сфері використання та відтворення лісових ресурсів. Досліджено організаційно-економічні аспекти екологізації лісового господарства, проведено аналіз методичних підходів щодо оцінки прояву факторів ризику і можливості їх урахування при формуванні складових механізму запобігання та ліквідації екодеструктивності лісокористування.
У другому розділі "Організаційно-економічні основи оцінки, запобігання і ліквідації екодеструктивності лісокористування" дається визначення поняття "екодеструктивності лісокористування"; запропонована функціонально-структурна схема побудови організаційно-економічного механізму запобігання екодеструктивності лісокористування з точки зору забезпечення сталого (екосистемного) розвитку лісового господарства, а також система показників лісівничо-еколого-економічного рівня деструктивності лісокористування; розкриті методичні підходи до формування обов'язкового та добровільного екологічного страхування в лісовому господарстві. Обгрунтовані нові принципи організації та функціонування товариств взаємного страхування в системі лісових відношень.
У третьому розділі "Практична результативність реалізації механізму запобігання деструктивності лісокористування на еколого-економічній основі" конкретизовані методичні підходи до обгрунтування та розрахунку тарифних ставок при страхуванні ризиків екодеструктивності лісокористування.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ЕКОДЕСТРУКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок