Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Організаційно-економічний механізм антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств регіону

Організаційно-економічний механізм антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств регіону

Назва:
Організаційно-економічний механізм антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств регіону
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,88 KB
Завантажень:
57
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національний аграрний університет
Сіренко Наталя Миколаївна
УДК 338.246.87: 338.432
Організаційно-економічний механізм антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств регіону
08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового cтупеня
кандидата економічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Миколаївському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Куліш Микола Юхимович,
Миколаївський державний аграрний університет,
професор кафедри економіки сільського господарства
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гудзинський Олексій Дмитрович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри менеджменту
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Кісіль Микола Іванович,
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
завідувач відділу інвестицій
Провідна установа - Подільський державний аграрно-технічний університет
Міністерства аграрної політики України,
кафедра менеджменту і маркетингу,
м. Камянець-Подільський
Захист відбудеться “19” травня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий “13” квітня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т.І. Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. У сучасних умовах трансформаційні процеси в аграр-ному секторі економіки продовжують розвиватися на розбалансованій системі пра-вових, організаційних, економічних, соціально-психологічних та інституціонально-структурних механізмів. Відсутність цілісно-системного забезпечення трансформа-ційних змін призвела до невизначеності у функціонуванні та напрямах стратегічного розвитку суб’єктів господарювання в АПК. Як наслідок, понад 50% сільськогоспо-дарських підприємств є збитковими. Значна їхня частина знаходиться на межі кри-тичного та катастрофічного ризику, що проявляється через кризові явища. Є досить аргументів, щоб стверджувати, що останні зумовлені несистемним і некомплексним підходом до проведення ринкових реформ, недостатністю теоретичного і методоло-гічного забезпечення системи антикризової діяльності підприємницьких структур.
Слід зазначити, що розв’язанню цієї проблеми присвячені праці в основному зарубіжних вчених, серед яких Е.І.Альтман, Е.Х.Бівер, Джеральд М.Майєр, Джемс Е.Раух, Р.Ж.Тафлер, Е.М.Коротков та інші. Вітчизняні ж вчені переважно займаються питаннями ефективного розвитку підприємств АПК, яким присвячені праці І.П.Булеєва, В.М.Геєця, О.Д.Гудзинського, В.А.Дедекаєва, В.І.Дубницького, М.Я.Дем’яненка, О.Ю.Єрмакова, А.О.Заїнчковського, М.І.Кісіля, М.І.Крупки, М.Ю.Куліша, Л.О.Лігоненка, М.Й.Маліка, Б.Й.Пасхавера, П.П.Руснака, П.Т.Саблу-ка, В.К.Савчука, В.К.Терещенка, О.О.Терещенка та багатьох інших.
Тим часом, реальна ситуація вимагає розробки теорії, методології і практики управління антикризовою діяльністю підприємств. На сучасному етапі для підвищення результативності антикризової діяльності основну увагу необхідно приділити удосконаленню організаційно-економічного механізму як системи захо-дів ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств.
Необхідність формування ефективної системи організаційно-економічного механізму та розробки науково обґрунтованих стратегій антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств є надзвичайно актуальною теоретико-приклад-ною задачею, що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Миколаївського державного аграрного університету з теми “Економічна ефективність виробництва в реформованих господарських формуваннях”, яка є складовою програми наукових досліджень ННЦ “Інституту аграрної економіки” УААН на 2001-2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Організаційно-економічний механізм антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств регіону

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок