Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕСТЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ СЛОБОЖАНЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

ЕСТЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ СЛОБОЖАНЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Назва:
ЕСТЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ СЛОБОЖАНЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,78 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ
 
Попова Валерія Леонідівна
УДК 371.13:37.036(09)(477.54/.62)
ЕСТЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ
У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ СЛОБОЖАНЩИНИ
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат педагогічних наук, доцент
Юр’єва Катерина Анатоліївна,
Харківський державний педагогічний
університет ім. Г.С.Сковороди,
доцент кафедри теорії та методики
професійної освіти.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України
Шевченко Галина Павлівна,
Східноукраїнський національний університет
ім. Володимира Даля, м. Луганськ,
завідувач кафедри педагогіки;
кандидат педагогічних наук, професор
Лазарєв Микола Остапович,
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка,
завідувач кафедри педагогічної творчості.
Провідна установа | Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
кафедра педагогіки, Міністерство освіти і
науки України, м. Кіровоград.
Захист відбудеться “25“ лютого 2004 р. о _15__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.053.04 Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. . 
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. в).
Автореферат розісланий “23” січня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна С.Т. 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Розбудова України як самостійної незалежної держави вимагає становлення якісно нової національної системи освіти, приведення її у відповідність до потреб культурного, соціального й економічного розвитку суспільства. У “Національній доктрині розвитку освіти” (2002 р.) зазначається, що пріоритетами державної освітньої політики є гуманізація та демократизація освіти, її інтеграція до європейського і світового освітніх просторів, спрямування на зміцнення інтелектуального й духовного потенціалу нації.
З огляду на гуманістичну спрямованість освіти, провідну роль учителя як носія високої духовної культури неможливо переоцінити культуротворчий потенціал естетико-педагогічного складника професійної підготовки вчительських кадрів.
Проте сьогодні спостерігається невідповідність між декларованими висо-кими суспільними вимогами до професійних і особистісних якостей вчителя та негативними тенденціями в розвитку культури суспільства, між індивідуальною своєрідністю процесу становлення культурної особистості кожного вчителя й усталеним масовим підходом до професійної підготовки педагогічних кадрів, між зростанням художньо-естетичних запитів студентів і недосконалістю особистісно орієнтованої технології навчання та виховання в педагогічному вищо-му навчальному закладі.
Виробленню науково обґрунтованих підходів до розв’язання цих суперечностей сприяє звернення до багатої вітчизняної історико-педагогічної спад-щини, вивчення цінних здобутків, накопичених у системі підготовки, перепід-готовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Особливий науковий інтерес становить діяльність педагогічних курсів, що за час свого існування (з кінця ХІХ ст.) сконцентрували у своїй роботі значний досвід підготовки та підвищення кваліфікації вчительських кадрів.
Формування концептуальних основ діяльності педагогічних курсів, що характеризувалися надзвичайною гнучкістю й мобільністю програм, оперативною реакцією на освітні та соціально-культурні зміни в суспільстві, припало на кінець ХІХ – початок ХХ ст. – період піднесення української культури, накопи-чення прогресивних естетико-педагогічних поглядів видатних представників науки й діячів мистецтва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕСТЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ СЛОБОЖАНЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок