Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І НАДІЙНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ (ПРОЕКТУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І НАДІЙНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ (ПРОЕКТУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ) / сторінка 5

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І НАДІЙНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ (ПРОЕКТУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,70 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 34 роботи, в тому числі 2 монографії, 1 навчальний посібник, 23 статті в різних періодичних виданнях і наукових збірниках, 2 патенти на винаходи, з яких особисто автором написана 1 монографія, 15 статей, а інші - у співавторстві.
Зміст дисертації. Дисертація складається із вступу, семи розділів, висновків, переліку літератури з 251 найменування, додатків. Загальний обсяг роботи складає 297 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі міститься обгрунтування актуальності теми дисертаційної роботи. Сформульовані мета роботи, проблема, послідовність задач, вирішення яких забезпечує досягнення намічених цілей. Подано стислу характеристику роботи, сформульовано наукові результати, що виносяться на захист. Обгрунтовано практичну цінність роботи.
В першому розділі здійснено огляд стану проблеми, аналізується математична модель об'єкта дослідження - системи подачі та розподілу води.
Показано, що існуючі моделі є наближеними і неадекватно описують процеси, що протікають у системах водопостачання. При цьому якщо при проектуванні за цільовою функцією використовується згортка економічних критеріїв – сумарних капітальних і експлуатаційних витрат, то при експлуатації застосовується згортка технологічних критеріїв – мінімум енергетичних витрат чи сумарних надлишкових напорів. В моделях ігноруються обмеження на параметри системи – дискретність значень діаметрів, яка встановлена державними стандартами, дискретність витратно-напірних характеристик насосних станцій. Критерії надійності явно чи побічно в цільову функцію не входять і не контролюються в процесі пошуку оптимального рішення.
У дисертації розроблено інший підхід до побудови математичної моделі систем подачі та розподілу води.
Деякому стану об'єкта - водорозподільної мережі, що характеризується структурою (графом мережі), параметрами (діаметрами, довжинами, матеріалом водоводів), режимами функціонування, відповідає певний потокорозподіл, який можна оцінити множиною критеріїв і показників функціонування. Вони є функціями параметрів і змінних систем і мають адитивный характер, тобто
де M – множина магістральних ділянок мережі, а складова
вектора j характеризує параметр j-ї ділянки, або
де N - множина фіктивних віток.
Замість (2) часто використовується
де L - множина насосних станцій.
В існуючих СПРВ є ряд технічних та технологічних вимог, що призводять до обмежень змінних і параметрів вигляду
де h - втрата напору;
q- витрата води в СПРВ.
Багато практичних задач, які зв'язані з раціональною експлуатацією, реконструкцією та експлуатацією СПРВ, зводяться до вибору такої структури і таких параметрів мережі, що є розв'язанням рівнянь моделі і мінімізують чи максимізують один з критеріїв чи згортку деяких з них.
Множину критеріїв і показників функціонування СПРВ можна умовно розбити на дві основні групи: миттєві критерії і показники та інтегральні оцінки критеріїв на відрізку часу [0,T] (Рис.1).
Для досягнення мети оптимізації функціонування СПРВ доводиться здійснювати керування відповідно до векторного критерію, тобто вирішувати багатокритеріальну задачу оптимізації в такому вигляді.
Нехай є k локальних критеріїв, тоді критерій оптимізації режимів функціонування водорозподільної мережі J подамо у вигляді:
де S - структура (граф з'єднань) мережі,
B - її параметри (діаметр) для визначеної структури.
У цьому випадку задача оптимізації режимів експлуатації СПРВ полягає в одночасній екстремізації k критеріїв:
де W - множина допустимих значень керованих перемінних S і BS.
Припускаючи, що всі критерії мінімізуються (у максимізуючих критеріїв змінюють знак на протилежний), задачу багатокритеріальною оптимізації режимів функціонування водорозподільної мережі можна подати у вигляді:
Розв'язання вихідної задачі, яка мінімізує всі k локальних критеріїв, є теоретично можливим. Однак вирішення, оптимальне за одним з критеріїв, виявляється незадовільним за іншими критеріями, тобто , i=j і, отже, жодне з локальних рішень не може служити розв'язанням багатокритеріальною задачі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І НАДІЙНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ (ПРОЕКТУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок