Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО ПІРОЛІЗУ БІОМАСИ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО ПІРОЛІЗУ БІОМАСИ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО ПІРОЛІЗУ БІОМАСИ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,86 KB
Завантажень:
372
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
УСЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
УДК 662.6/ .7:620.9.004.67
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО ПІРОЛІЗУ БІОМАСИ
З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Дніпропетровськ – 2006


Дисертація є рукописом.
Робота виконана в Національній металургійній академії України
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор
ГУБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Національна металургійна академія України,
завідуючий кафедрою промислової теплоенергетики,
м. Дніпропетровськ. | Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
КРАВЦОВ ВЛАДЛЕН ВАСИЛЬОВИЧ,
Донецький національний технічний університету,
завідуючий кафедрою технічної теплофізики,
м. Донецьк;
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
ГЕЛЕТУХА ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ,
Інститут технічної теплофізики НАН України,
завідуючий відділом теплопровідності,
м. Київ.
Провідна установа: | Національний технічний університет “Харківський
політехнічний інститут”, м. Харків |
Захист дисертації відбудеться “10 “жовтня 2006 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 при Національній металургійній академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної металургійної академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4.
Автореферат розісланий “01 “вересня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03,
доктор технічних наук, професор Камкіна Л.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Безупинне зростання потреб сучасного суспільства в енергії призводить до збільшення споживання викопних паливно-енергетичних ресурсів і, відповідно, до збільшення викиду в атмосферу продуктів згоряння, у тому числі, парникових газів, підвищення концентрації яких в атмосфері є однією з ймовірних причин необоротної зміни клімату.
Одним з головних шляхів зниження об’єму викидів парникових газів і економії традиційних видів палива є заміна викопного палива на поновлювані джерела енергії, у тому числі, на біомасу. У той же час вибір напрямків розвитку біоенергетичних технологій визначається не тільки техніко-економічними показниками, а й їх екологічною ефективністю.
У зв’язку з цим, вирішення задач, пов’язаних з визначенням найбільш перспективних технологій енергетичного використання біомаси на основі розробки об’єктивних екологічних критеріїв, а також удосконалення процесів термічної переробки біомаси, що забезпечують ефективне зниження викидів парникових газів і низьку собівартість отримуваної енергетичної продукції, є актуальними та вимагають додаткових досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертація виконана відповідно до наукового напрямку кафедри промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України (НМетАУ). Питання і проблеми, розглянуті в дисертаційній роботі, відповідають Державній програмі енергозбереження і планам Міністерства освіти і науки України. Робота є складовою частиною досліджень, що здійснювалися відповідно до держбюджетних тем НМетАУ: Г007010005 “Розробка універсальної технології й устаткування для переробки органічних відходів з метою отримання синтетичного палива”, Г811F10008 “Теоретичні й експериментальні дослідження і розробка наукових основ теплової обробки органічних відходів”.
Мета роботи і задачі досліджень. Мета дисертаційної роботи – підвищення ефективності і надійності нового двостадійного процесу термічної обробки біомаси методом окислювального піролізу і розробка науково-методичних основ визначення екологічної ефективності енергетичного використання біомаси.
Відповідно до поставленої мети досліджень сформульовані і вирішені наступні основні задачі роботи:
- розроблено методику, що дозволяє здійснити аналіз екологічної ефективності енергетичного використання біомаси на основі показника питомого зниження викидів парникових газів з використанням системного підходу;
- розроблено конструкцію і виготовлено пілотну установку, на якій виконані експериментальні дослідження термічної обробки дрібнодисперсних відходів біомаси (лушпина соняшника, рисова і гречана лузга) у потоці гарячого повітря;
- розроблено математичну модель процесу термічної обробки біомаси в потоці гарячого повітря і проведені їх дослідження для різних технологічних схем;
- розроблено технологічний регламент і конструктивні схеми установки, що реалізує двостадійний процес окислювального піролізу відходів біомаси в потоці гарячого повітря й у щільному шарі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО ПІРОЛІЗУ БІОМАСИ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок