Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

Назва:
ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,02 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Антонченко Марія Олексіївна
УДК 371.3
ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ
З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
13.00.09 – теорія навчання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, професор
Білоусова Людмила Іванівна,
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди, завідувач кафедри інформатики.
Офіційні опоненти : доктор педагогічних наук, професор
Буряк Володимир Костянтинович,
Криворізький державний педагогічний університет,
ректор;
кандидат педагогічних наук
Ричкова Лариса Володимирівна,
загальноосвітня школа №16 м. Харкова,
директор.
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка,
кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України,
м. Полтава.
 
Захист відбудеться “26” вересня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. . у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди за адресою: 61078, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. № 216.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. № Б.
Автореферат розісланий ”25” серпня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна C.Т.
Підписано до друку 20.08.01. Зам. № 89
Папір офсетний. Друк офсетний.Тираж – 100 прим.
Умов. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0.74. Формат 60x84 1/16. ___________________________________________________
СумДПУ ім. А.С. Макаренка
40002 м. Суми, вул. Роменська, 87.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. На початку третього тисячоліття школа України переживає процес перетворення, розробки нових концепцій навчання. Ці процеси зумовлені переходом нашої держави від індустріального до інформаційного суспільства, в якому вирішальним чинником, що визначає розвиток суспільства в цілому, є інформація та її вища форма – знання. В умовах постійно зростаючого обсягу інформації школа покликана забезпечити учнів цілісними знаннями, що відбивають сучасний рівень науки і культури, навчити використовувати інформаційні технології для вдосконалення своєї практичної діяльності та орієнтації в інформаційному просторі. Так, у Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI століття) підкреслюється, що одним із шляхів реформування освіти є широке використання сучасних інформаційних технологій з метою виховання творчої, самостійної особистості, всебічного розвитку здібностей учнів. У цих умовах доцільною виявляється розробка питань формування якісних знань, що складають основу цілісного наукового світогляду, творчості суб’єктів навчання.
У педагогічній та психологічній науках ця проблема розглядалася у багатьох ґрунтовних дослідженнях (Ю.К. Бабанський, Б.С. Гершунський, З.Г. Григор’єва, І.А. Зязюн, Р.І. Капацина, В.В. Краєвський, І.Я. Лернер, В.А. Онищук, Т.Д. Пускаєва, М.М. Скаткін, В.А. Сластьонін та ін.). Вивчення проблеми здійснювалося за такими напрямами:
·
філософський аналіз категорії “знання” (В.І. Генецинський, В.В. Орлов, В.А. Чечнєв та ін.);
·
визначення ролі діяльності і реалізація діяльнісного підходу в процесі формування якісних знань учнів (Є.П. Бруновт, В.К. Буряк, В.В. Давидов, Т.О. Дмитренко, П.Я. Гальперін, Є.М. Кабанова-Меллер, Л.В. Ричкова, В.С. Стьопін, Н.Ф. Тализіна, І.Ф. Харламов, Г.І. Щукіна та ін.);
·
визначення особливостей формування знань при використанні різних педагогічних технологій (О.С. Андрієнко, В.П. Беспалько, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок