Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Назва:
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,87 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
І. Становлення загальнотеоретичних уявлень про взаємовідносини при
роди і людства.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МЕЛЬКО Людмила Федорівна
УДК 372.8:911.3:008
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
13.00.02 — теорія та методика навчання географії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: | доктор педагогічних наук, професор
Плахотнік Ольга Василівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
Сиротенко Анатолій Йосипович,
Інститут проблем виховання АПН України, головний науковий співробітник лабораторії позашкільних закладів освіти;
кандидат педагогічних наук, доцент
Паламарчук Лариса Борисівна,
Київський міський педагогічний університет імені
Б.Д. Грінченка, доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін
Провідна установа: | Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України, кафедра педагогіки, м. Львів
Захист відбудеться 19 грудня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.16 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 314.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, ауд. 9.
Автореферат розісланий 14 листопада 2003 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.О. Безносюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та ступінь дослідженості теми. Однією із провідних тенденцій розвитку сучасного суспільства є пошук шляхів до зближення країн і народів, звернення до гуманістичних загальнолюдських цінностей. З огляду на нові соціо-культурні реалії перед вітчизняною наукою та освітою, зокрема географічною, стоїть нове соціальне замовлення, пов’язане з процесами консолідації та демократизації українського суспільства, із входженням України до міжнародної спіль-ноти.
Основні законодавчі документи про освіту висувають новий комплекс вимог до мети і результатів педагогічної діяльності, передбачають перегляд змісту нав-чання й виховання. Головними орієнтирами реформування освіти, зокрема географічної, можуть слугувати всі принципи, на яких вона базується. Серед них важливе місце посідає принцип гуманітаризації. Його практична реалізація передбачає відображення у змісті навчання національної і загальнокультурної спадщини, напов-нення шкільних курсів географії культурологічним змістом. Важливо розвивати в учнів здатність розуміти і цінувати своєрідність національної та інших культур, виховувати їх в дусі миру і поваги до людей різних національностей.
Поставлені завдання викликали потребу провести дослідження культурологіч-них засад географічної освіти старшокласників. Аналіз педагогічної, географічної, методичної літератури дозволив зробити висновок, що проблема дослідження перебуває в залежності від процесів гуманізації, гуманітаризації, які відбуваються у суспільстві. Теоретичні основи принципів гуманізації та гуманітаризації освіти розроблені С.У. Гончаренком та Ю.І. Мальованим. Рекомендації щодо гуманізації та гуманітаризації шкільної географічної освіти запропоновані А.Й. Сиротенком. Питанням гуманізації геоекологічної освіти в Україні, використання народної творчості на уроках із географії при вивченні проблем довкілля присвячені наукові розробки О.В. Плахотнік. Проблема гуманізації шкільної географічної освіти вис-вітлена у дослідженні С.С. Пальчевського. Питанням гуманітаризації географічної освіти, вивченню особливостей культури народів світу на уроках географії присвячені наукові публікації В.Ю. Пестушка.
Дослідження проблеми формування національної свідомості учнів у процесі набуття знань про український етнос при вивченні географії висвітлене у дисертації Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок