Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕМОКРАТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ ЖИТТІ 20-х рр. ХХ СТ.

ДЕМОКРАТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ ЖИТТІ 20-х рр. ХХ СТ.

Назва:
ДЕМОКРАТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ ЖИТТІ 20-х рр. ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
111
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ"
КУКУРУДЗА АНДРІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ
УДК: 94:281.9(477) „1920 /1929”
ДЕМОКРАТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ ЖИТТІ 20-х рр. ХХ СТ.
Спеціальність 09.00.11 ? релігієзнавство
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Острог – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії
Рівненського державного гуманітарного університету
Науковий керівник: доктор історичних наук,
професор кафедри всесвітньої історії
Рівненського державного гуманітарного університету
Жилюк Сергій Іванович
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Стоколос Надія Георгіївна,
завідувач кафедри філософії і соціальних наук
Рівненського інституту слов’янознавства
Київського славістичного університету
кандидат історичних наук, доцент
Киридон Алла Миколаївна,
Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,
доцент кафедри історії України
Провідна установа: Інститут історії України НАН України (м. Київ)
(відділ історії України 20–30 рр. ХХ ст.)
Захист відбудеться 11 квітня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 48.125.01 в Національному університеті “Острозька академія” (35800, м.Острог, вул. Семінарська, 2).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного університету “Острозька академія” (35800, м.Острог, вул. Семінарська, 2).
Автореферат розісланий “___” березня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В.Павлюк
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми зумовлена тим, що інституційний розвиток православ’я 20-х рр. ХХ ст. виявив багато проблем внутрішньоцерковного характеру, які залишилися й донині вимагають вирішення. Особливо це стосується собороправності, адміністративного устрою церкви, розмежування владних компетенцій на різних рівнях церковного управління. З’ясування зазначених питань сприятиме виробленню більш ефективної моделі церковного устрою, у відповідності до сучасних вимог широкої участі мирян та священиків у сфері церковного життя. Зростання значення церкви та духовенства в українському суспільстві підсилює необхідність вивчення цих проблем. Історичний досвід українського православного церковного руху 20-х рр. ХХ ст. доволі виразно вказує на фактори загострення внутрішньоцерковних суперечностей у процесі зіткнення демократичних тенденцій із традиціоналізмом і, водночас, на механізми їх відносно мирного врегулювання.
У сучасній історико-релігієзнавчій науці відображено різні аспекти розвитку православ’я у 20-х рр. ХХ ст., зокрема державно-церковні відносини, інституційні розколи й процеси модернізації, проблеми Вселенського православ’я й церковного оновлення. Проте причинно-наслідковий характер суто внутрішньоцерковних суперечностей та механізми запровадження демократичних змін у церкві залишаються ще недостатньо дослідженими, а окремі питання у зазначеному контексті взагалі не розглядалися.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до теми дослідження кафедри всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету “Всесвітня історія в контексті сучасної цивілізації” (протокол № 4 від 11.01.2000 р.). Тема дисертаційного дослідження затверджена рішенням кафедри всесвітньої історії (протокол № 4 від 15.11.2005 р.) та вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 4 від 25.11.2005 р.). Особистим внеском автора у розробку теми є дослідження аспектів демократизації православних церков на українських землях у 20-х рр. ХХ ст.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є здійснення аналізу демократичних тенденцій в інституційному розвитку українського православ’я у 20-х рр. ХХ ст.
Меті роботи відповідають наступні дослідницькі завдання:
? показати особливості розвитку Вселенського православ’я у 20-х рр. ХХ ст.;
? дослідити процеси реформування церковних структур в українських землях різними православними церквами;
? з’ясувати специфіку реалізації концепції автокефалії в українському православ’ї 20-х рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДЕМОКРАТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ ЖИТТІ 20-х рр. ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок