Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГIЧНI ФАКТОРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДIВ (НА МАТЕРІАЛІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ)

ПСИХОЛОГIЧНI ФАКТОРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДIВ (НА МАТЕРІАЛІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ)

Назва:
ПСИХОЛОГIЧНI ФАКТОРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДIВ (НА МАТЕРІАЛІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,49 KB
Завантажень:
483
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка
УДК 616.33-002.44-06+616.89-02
Ващенко Юрiй Анатолiйович
ПСИХОЛОГIЧНI ФАКТОРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДIВ
(НА МАТЕРІАЛІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ)
19.00. 04. - медична психологiя.
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата психологiчних наук.
Київ-1999.
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Київському університеті імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Грабська Ірина Адамівна, Київський університет імені Тараса Шевченка, кафедра психодіагностики та медичної психології.
Офіційні опоненти: доктор медичих наук, старший науковий співробітник Бєлов Володимир Михайлович, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України, провідний науковий співробітник
кандидат психологічних наук, доцент Осадько Олеся Юріївна, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Гринченка, кафедра психології
Провідна установа: Харківський державний університет, кафедра загальної психології, м. Харків.
Захист відбудеться « 7 » жовтня 1999 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.26 Київського університету імені Тараса Шевченка за адресою :
252601, м. Київ, вул. Володимирська, 64, ауд..314.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 6 вересня 1999р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Кириленко Т.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть дослiдження. Зростаючий рiвень вимог, що висуваються сучасним життям до пересічної людини, культурнi, економiчнi та соцiальнi трансформацiї вимагають вiд неї надзвичайної мобiлiзацiї когнитивних, емоцiйних та особистiсних ресурсiв, постiйної готовностi вирiшувати життєвi проблеми, які виникають. Хронiчна перенапруга i внутрiшня психологiчна конфлiктнiсть є повсякденнiстю сучасної людини, що відчуває на собi постiйний тиск з боку соцiальних та економiчних iнститутiв.
Все це є причиною значного пiдвищення числа хронiчних захворювань, етіологія яких тiсно пов'язана iз особливостями психологiчної сфери; за деякими даними розповсюдженiсть психосоматичних розладiв в індустрiальних країнах складає вiд 20 до 30% населення. В Українi число лише зареєстрованих хворих на виразкову хворобу становить 5 мiльйонiв осiб (В.Г.Передерій, С.М.Ткач). Становище погiршується за вiдсутностi звичних вже для захiдного соцiуму iнститутiв психологiчної допомоги, функцiї яких насамперед пов'язанi iз пiдвищенням психологiчної культури населення, навчанням навичкам саморегуляції, розв'язування психологiчних труднощiв. Психологiчнi проблеми, що могло би з успiхом вирiшити психологiчне консультування, багато в чому провокують психосоматичнi дисфункцiї. Квалiфiкована допомога психолога часто замiнюється втручанням тих, хто не має достатньої пiдготовки.
Психосоматичнi розлади знаходяться у центрi уваги медичної психологiї вже не одне десятирiччя. Останнiм часом особливо нагальною стала необхiднiсть комплексного, мультифакторного пiдходу до вивчення хронiчних захворювань органiв дихання, серцево-судинної системи та системи травлення органiзму.
Складнiсть феноменiв, що вивчаються, показала неадекватність редукцiйних, спрощених причинно-наслiдкових пояснювальних моделей психосоматичних розладiв. Об'єктивне дослiдження механiзмiв етіологiї й патогенезу психосоматичних розладiв можливо лише з використанням системних концептуальних побудов, з урахуванням багатомiрностi та багаторiвневостi явищ, що вивчаються.
В якостi психологiчних характеристик, якi визначають ймовiрнiсть виникнення психосоматичних розладiв дослiджувалися особливостi реагування на стресовi «життєвi подiї» (Г. Сельє, Т. Холмс), глибиннi інтрапсихiчнi конфлiкти, специфiчнi особистiснi профiлi (Ф. Александер, Ф. Данбар), окремi особистiснi риси (В.I. Симаненков, О.Т. Жузжанов), особливостi фрустрацiйних реакцiй, особливостi особистiсних акцентуацiй (О.I. Тельнова, П.А. Капiщев), типи соцiально-психологiчних дезадаптацiй (Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПСИХОЛОГIЧНI ФАКТОРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДIВ (НА МАТЕРІАЛІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок