Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ВИХОРОСТРУМОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИХ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ

БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ВИХОРОСТРУМОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИХ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ

Назва:
БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ВИХОРОСТРУМОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИХ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,79 KB
Завантажень:
25
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Хоменко Віталій Григорович
УДК 620.179.14
БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ВИХОРОСТРУМОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ
ПРОВІДНИХ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ
Спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю
та визначення складу речовин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків - 2000
Дисертація є рукопис
Робота виконана в Харківському державному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Себко Вадим Пантелійович,
Харківський державний політехнічний університет,
завідувач кафедри приладів та методів неруйнівного контролю.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Александров Євгеній Євгенійович,
Харківський державний політехнічний університет,
завідувач кафедри колісних і гусеничних машин.
кандидат технічних наук, доцент
Москаленко Ігор Іванович,
Харківський державний центр стандартизації, метрології і сертифікації, директор.
Провідна установа: Харківський державний технічний університет
радіоелектроніки, кафедра проектування обчислювальної техніки
Міністерства освіти і науки України (м. Харків).
Захист відбудеться " 26 " жовтня 2000 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 у Харківському державному політехнічному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного політехнічного університету.
Автореферат розісланий "21" вересня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Горкунов Б.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Питання безконтактного одночасного контролю багатьох параметрів труб за результатами вимірів різних електричних величин, що містяться в сигналах електромагнітних перетворювачів були слабко вивчені в існуючій літературі. Це було обумовлено, насамперед, досить складними функціональними зв'язками компонентів вихідних сигналів електромагнітних перетворювачів з параметрами трубчастих виробів. До цього не були розроблені досить ефективні методи і пристрої для контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів циліндричних труб різноманітного асортименту. Проте, потреба промисловості настійно вимагали широкого розвитку методів і засобів для безконтактного контролю трубчастих виробів. Зокрема важливе значення використання таких методів і пристроїв у нафтогазовидобувній промисловості, у комунальних міських господарствах, на електричних станціях і теплоцентралях, на транспорті і на інших підприємствах.
Таким чином, задачі, пов'язані з безконтактним контролем параметрів трубчастих виробів, є дуже актуальними і своєчасними.
Дисертаційна робота присвячена важливій темі – створенню багатопараметрових електромагнітних методів і реалізуючих їх пристроїв для безконтактного одночасного контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів циліндричних трубчастих виробів у подовжніх однорідних магнітних полях.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася відповідно до проекту, що пройшли за конкурсом Міністерства освіти і науки України (шифр 48/16), Наказ Міністерства освіти і науки України № 37 від 13.02.1997 р.; шифр цієї теми в Харківському державному політехнічному університеті М 5203 (Наказ ХДПУ № 377 – II від 17.04.1997 р.). На цей час робота проводиться згідно з держбюджетними темами М 5204 і М 5205, включеними в тематичні плани Міністерства освіти і науки України.
Мета і задачі дослідження – це створення і дослідження вихорострумових (електромагнітних) безконтактних методів і реалізуючих їх пристроїв для одночасного неруйнівного контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів трубчастих металевих виробів у подовжніх однорідних магнітних полях.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:
- знайти спеціальні, нормовані параметри на основі комбінацій функцій Кельвіна;
- одержати аналітичні вирзи (точні і наближені) для амплітуди і фази нормованого магнітного потоку вихорострумового прохідного перетворювача з трубчастим металевим виробом;
- визначити універсальні функції перетворення, що зв'язують нормовані сигнали вихорострумового перетворювача з узагальненим параметром виробу;
- на основі універсальних функцій перетворення і розроблених алгоритмів вимірювальних і розрахункових операцій створити вихорострумові методи контролю відносної магнітної проникності r і питомої електричної провідності циліндричних феромагнітних трубчастих виробів на фіксованій частоті зміни поля;
- розробити принципові електричні схеми установок для двохпараметрового контролю трубчастих виробів, заснованих на використанні трансформаторного і параметричного вихорострумових перетворювачів;
- розробити алгоритм і модифікацію вихорострумового методу одночасного контролю r і феромагнітних і слабомагнітних труб на основі підтримування сталості фазового кута нормованого магнітного потоку в трубі;
- визначити універсальні функції перетворення, що зв'язують питому нормовану ерс трансформаторного вихорострумового перетворювача з узагальненими параметрами трубчастого виробу;
- розробити модифікацію електромагнітного методу спільного безконтактного контролю зовнішнього діаметра й електропровідності немагнітних циліндричних трубчастих виробів на основі введених універсальних функцій перетворення;
- розробити вихорострумовий метод спільного визначення товщини стінки і середньої по цій товщині електропровідності немагнітного трубчастого виробу;
- на розроблених установках одержати результати безконтактного визначення магнітних, електричних і геометричних параметрів феро-, слабоферомагнітних і немагнітних трубчастих виробів;
- запропонувати методику розрахунків очікуваних значень компонентів сигналів трансформаторного електромагнітного перетворювача і визначити межі вимірюваних електричних величин;
- одержати співвідношення для розрахунку похибок спільних вимірів відносної магнітної проникності і питомої електричної провідності трубчастих виробів;
- знайти залежності чутливостей перетворювача та відносних похибок двохпараметрового контролю r і від узагальненого параметра, який включає в себе параметри виробу і частоту поля;
- визначити раціональні за похибками і чутливостями режими роботи електромагнітного перетворювача з трубчастими виробами різноманітного асортименту;
- привести приклади практичного використання розроблених методів і пристроїв для безконтактного контролю труб.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ВИХОРОСТРУМОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИХ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок