Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ВУЗЛОВИХ ФОРМ ЗОБА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ВУЗЛОВИХ ФОРМ ЗОБА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Назва:
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ВУЗЛОВИХ ФОРМ ЗОБА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,71 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ШЕРЕМЕТ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
УДК 616.44-006.5-02:546.15
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ВУЗЛОВИХ ФОРМ ЗОБА
ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
14.01.03 – хірургія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Тернопіль - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Буковинському державному медичному університеті МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Полянський Ігор Юлійович,
Буковинський державний медичний університет МОЗ України,
завідувач кафедри хірургії та очних хвороб
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Шідловський Віктор Олександрович, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри загальної та оперативної хірургії з топогра-фічною анатомією, травматологією і ортопедією;
доктор медичних наук, професор Черенько Сергій Макарович, Український науково-практичний центр ен-докринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ Укра-їни, завідувач хірургічним відділом, заступник дирек-тора з наукової роботи.
Провідна установа: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, кафедра факультетсь-кої хірургії.
Захист відбудеться 22 лютого 2007 року о 14 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради Д .601.01 у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного ме-дичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 8).
Автореферат розісланий 4 січня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук, професор Я.Я. Боднар


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За останній час нетоксичний вузловий зоб утримує одне з провідних місць у тиреопатології серед населення більшості областей України (Шідловський В.О., 2001; Десятерик В.І., 2005; Ларін О.С., Черенько С.М., 2005). Поширеність вузлового зоба у 2005 році порівнянно з 1995 ро-ком зросла у 5 разів.
Чернівецька область відноситься до ендемічної зони за захворюваністю щи-топодібної залози (Паньків В.І., Сидорчук І.Й., Маслянко В.А., 2000). Захворюва-ність на дифузний зоб по Чернівецькій області за 2005 рік склала 5535 чоловік, що складає 607,2 випадків на 100 тис. на-селення (по Україні – 439,6 випадків на 100 тис. населення).
На відміну від застарілих поглядів відносно початкових тиреоїдних гіперпла-зій як на компенсаторний механізм, нові відомості свідчать про наявність на поча-ткових стадіях захворювання порушень гормоноутворення (прихований або суб-клінічний гіпотиреоз), що призводять до дисфункції різних систем організму (Балаболкин М.И., 1997).
Разом з тим, до цього часу, патогенез розвитку гіпотиреозу, його клінічні та субклінічні прояви вивчені недостатньо повно.
За останній час приділяється значна увага процесам активації молекулярного кисню у патогенезі багатьох захворювань (Барабой В.А, 1997; Ляпіс М.О., 2000; Полянський І.Ю., 2005). Досліджено активність процесів пероксидного окиснення при гіпо- та гіпертиреозі (Ром – Богуславская Е.С. и др., 1997; Громова О.В., 2005), раку щитоподібної залози (Sadani G.R., Nadkarni G.D., 1996; ManoT. et al., 1998) та дифузній гіперплазії щитоподібної за-лози (Геряк С.М. та ін., 2005). Однак при вузлових евтиреоідних формах зобу такі дослідження практично відсутні.
Основним методом лікування хворих на вузлові форми зоба (ВФЗ) є операти-вне втручання (Брейдо И.С.,1998; Ларин О.С., 2001; Черенько М.П., 2001; Шідловський В.О., 2001; Черенько С.М., 2003), однак його результати за-лишаються далекими від оптимальних.
Для виконання операції на щитоподібній залозі більшість хірургів використовують доступ, запропо-нований Кохером у 1907 р., однак, до цього часу залишається високою частота післяопераційних ускладнень: кровотеча після операції зустрічається від 0,5 до 2,7 % випадків; інтраопераційне пошкодження поворотних гортанних нервів – від 0,7 до 10,7 %; пошкодження верхнього гортанного нерва – від 0,2 до 20 % ; гіпопаратиреоз – від 1 до 9,4 % (Бондаренко В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ВУЗЛОВИХ ФОРМ ЗОБА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок