Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові

семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові

Назва:
семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,47 KB
Завантажень:
126
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет
імені ІВАНА ФРАНКА
Задорожна Ірина Петрівна
УДК: 811.112.2’373.7
семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Левицький Віктор Васильович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Денисенко Софія Никифорівна,
Український державний лісотехнічний університет,
професор кафедри іноземних мов
кандидат філологічних наук, доцент
Билиця Ярослав Теодорович,
Прикарпатський університет
імені Василя Стефаника,
завідувач кафедри німецької філології
Провідна установа: Київський національний лінгвістичний університет, Міністерство освіти та науки України, кафедра німецької філології
Захист відбудеться “16” квітня 2003 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Універ-ситетська, 1, ауд. 405
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79001, м. Львів, вул. Драгоманова, 5
Автореферат розісланий “24” березня 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шпак О.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дослідження мови на всіх етапах розвитку суспільства не могло за-лишити поза увагою стійкі сполуки слів, у яких не лише найповніше розкриваються уявлення народу про світ і специфічні національні особливості, а й уся складність і багатогранність мови та її феноменів. Саме ця складність є причиною невирішеності низки питань, які, незважаючи на інтенсивність досліджень у фразеології в другій половині ХХ століття, викликають постійний інтерес мовознавців. “Класичними” питаннями залишаються: визначення обсягу фразеології та її одиниць, створення дієвих та об’єктивних класифікацій фразеологізмів, з’ясування природи фразеологічного значення і т. ін.
Невирішеність загальнотеоретичних проблем ускладнює створення об’єктивно побудованих фразеологічних словників.
Таким чином, АКТУАЛЬНІСТЬ теми зумовлена необхідністю вста-новити певні об’єктивні критерії визначення обсягу фразеології, що від-повідає потребам практичної лексикології та лексикографії. Детальної розробки потребує класифікація фразеологізмів (фразеологічних одиниць – далі ФО) з урахуванням ступеня взаємозв’язку їх компонентів. Крім того, необхідно здійснити ґрунтовне дослідження лексико-семантичного складу фразеологічного фонду німецької мови.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ. Роботу виконано в рамках теми “Семантика та прагматика одиниць лексичного, фонетичного та морфологічного рівнів мови” (номер держреєстрації 0199U001872), що розробляється кафедрою германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету і затверджена вченою радою Чернівецького державного університету 27 лютого 1997 року, протокол №2.
ОБ’ЄКТОМ дослідження є фразеологія сучасної німецької мови, ПРЕДМЕТОМ – лексичний та лексико-семантичний склад її фразеологічних одиниць.
МАТЕРІАЛОМ обрано 2200 ФО з “Немецко-русского фразеологи-ческого словаря” Л.Е. Біновича і М.М. Гришина та 15 творів німецьких письменників другої половини ХХ століття.
Крім того, у дослідженні додатково використовувалися дані зі слов-ників “Duden. Deutsches Universalwцrterbuch” ?а “Worter und Wendungen. Wцrterbuch zum deutschen Sprachgebrauch, herausgegeben von E. Agricola”.
МЕТОЮ дисертації є визначення особливостей вживання лексичних одиниць та їх лексико-семантичних підкласів (далі ЛСП) у складі ФО і вільно в тексті за допомогою квантитативних методів та створення класифікацій фразеологізмів з урахуванням ступеня зв’язку між компонентами лексичних біномів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок