Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах

Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах

Назва:
Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,04 KB
Завантажень:
443
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ“
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Мухамед Ель- Амін Бабікер Мухамед
(Судан)
УДК 004.04
Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах
Спеціальність 05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ - 2007 р.


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", на кафедрі обчислювальної техніки.
Науковий керівник: | доктор технічних наук, доцент
Кулаков Юрій Олексійович,
НТУУ "КПІ", професор кафедри обчислювальної техніки. |
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
Додонов Олександр Георгійович
заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, |
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
Алішов Надір Ісмаіл-огли
провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН Украіни | Захист відбудеться 22 жовтня 2007 р. о 14:30 на засіданні спеціалізованої ради Д 26.002.02 у НТУУ "КПІ (м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 18, ауд. 306).
Відзиви на автореферат у двох екземплярах, завірені печаткою установи, просимо надсилати на адресу: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, вченому секретарю НТУУ "КПІ".
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Автореферат розісланий 21 вересня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої ради, кандидат технічних наук, доцент |
М.М. Орлова |
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми
Розширення сфери використання комп'ютерних мереж і підвищення їхньої мобільності пред'являє нові, більш високі вимоги до якості обслуговування трафика різних типів. У зв'язку із цим виникає необхідність у розробці ті аналізі нових інтелектуальних технологій керування мережевою інфраструктурою, які забезпечують оптимізацію процедури конструювання трафика і гарантують задану якість обслуговування при мінімальних витратах мережевих ресурсів.
Під конструюванням трафика (RFC 3227) розуміється сукупність задач маршрутизації, розподіл і управління трафиком, орієнтованих на знаходження для всіх користувачів маршрутів передачі інформації, що задовольняють заданим параметрам якості обслуговування і забезпечують збалансоване завантаження всієї комп'ютерної мережі.
Для сучасних комп'ютерних мереж великої розмірності, у тому числі й для мобільних мереж, характерна багаторівнева структура системи керування й конструювання трафика при якій комп'ютерна мережа певним чином розбивається на підмережі (домени), це дозволяє організувати більш гнучку систему конструювання трафика, використовуючи для кожного рівня найбільш ефективні способи та засоби керування трафиком.
Відомі методи і способи конструювання трафика в основному розраховані на комп'ютерні мережі з фіксованою топологією і ефективність їхнього використання в кожному конкретному випадку у значній мірі залежать від структури комп'ютерної мережі і розміру доменів.
Постійне переміщення абонентів мобільної комп'ютерної мережі приводить до зміни її топології, складу та кількості доменів, це, у свою чергу, відбивається на ефективності функціонування мережі. У зв'язку із цим виникає задача динамічної реконфігурації доменів комп'ютерної мережі.
Таким чином, зі збільшенням швидкодії комп'ютерних мереж, їх динамічної реконфігурації рішення задач, пов'язаних з підвищенням ефективності процедури конструювання трафика здобувають особливу актуальність.
У зв'язку із цим, питання, розглянуті в рамках даної дисертаційної роботи, пов'язані з рішенням задач динамічної реконфігурації структури мобільної комп'ютерної мережі і оптимізації процедури керування трафиком, є актуальними та представляють певний науковий і практичний інтерес.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами Дисертаційна робота виконувалася відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри обчислювальної техніки НТУУ "КПІ" у рамках:
НДР № 0102U000333 "Побудова масштабованих ізоефективних комп'ютерних систем", яка виконувалась на кафедрі обчислювальної техніки НТУУ "КПІ" в 2002-2004 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок