Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Назва:
ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,52 KB
Завантажень:
250
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
Л Е В Ч У К Олена Володимирівна
УДК 378.4: 37.01
ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Гуревич Роман Семенович,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського,
Інститут математики, фізики і технологічної освіти, директор, м. Вінниця.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
КОЗЛОВСЬКА Ірина Михайлівна,
Львівський науково-практичний центр
професійно-технічної освіти
Академії Педагогічних Наук України,
відділ професійно-практичної підготовки,
провідний науковий співробітник, м. Львів;
кандидат педагогічних наук, доцент
КОЛОМІЄЦЬ Дмитро Іванович,
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського,
кафедра теорії і методики технологічної та професійної освіти, м. Вінниця.
Захист відбудеться 18 червня 2008 р. о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32.
Автореферат розісланий „16” травня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Коломієць А.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Якісні зміни в суспільних цінностях і потребах, суттєві перетворення в економіці, зростання комплек-сних досліджень у науковій сфері, інтегративний характер виробництва, зростання науковомістких технологій спричинились до нових вимог у підготовці фахівців, серед них і економістів агропро-мис-ло-вого комплексу. Названі та інші проблеми ґрунтовно вмотивовані у Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", в Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ сто-літ-тя), у Національній доктрині розвитку освіти в Україні, в Положенні про дер-жав-ний вищий навчальний заклад та ін. Про підвищення ролі аграрної науки й освіти мовиться в "Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року", якою акцентується потреба в подальшому вдосконаленні державних стандартів вищої освіти, адаптованих до вимог Болонської конвенції, в забезпеченні доступ-ності освіти, підвищенні конкурентоспроможності випускників вищих аграрних навчальних закладів на міжнародному ринку праці.
Багатоукладність економіки, різноманітність форм господарювання є типовими для сучасного агропромислового комплексу України. Цим зумовлюється потреба в зростанні творчої ініціативи у професійній діяльності фахівців економічних спеціальностей аграрного сек-то-ру економіки, якою, в свою чергу, передбачається впровадження інноваційних форм, методів і змісту підготовки майбутніх економістів до професійної діяльності. До підготовки економістів аг-ро-про-мис-лового комп-лексу нині ставляться нові вимоги, одна з яких – фор-мування таких ґрунтовних знань, які максимально сприяли б інтелектуальному розвиткові особистості, освоєнню нею цілісною системою знань, зорієнтованих на щонайбільший розвиток майбутнього фахівця-економіста, його нахилів, уподобань, соціальну, національну і професійну зрілість.
Нові підходи до проблеми якості освіти повинні щонайповніше спрямовуватись на подолання пере-ва-жаю-чої у сучасній професійній освіті традиційної дискретно-дисциплінарної мо-де-лі змісту навчання, яка, безумовно, має низку переваг. Проте в її рамках неможливе всеповне розв'язання деяких важливих проблем сьогодення, як от: забезпечення цілісності в оволодінні студентами сучасним змістом освіти, набуття ними систематизованих знань, умінь і навичок з навчальних предметів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок