Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУДОВА ВЛАДА В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

СУДОВА ВЛАДА В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Назва:
СУДОВА ВЛАДА В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,63 KB
Завантажень:
501
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Демократическая трансформация украинского общества предусматрива
ет преобразования в сфере парламентской, административной, муниципаль
ной, судебной деятельности с целью создания условий формирования в Укра
ине демократического, правового государства


ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
УДК: 300.54+321.62
РЕКЕЦЬКА Ірина Ростиславівна
СУДОВА ВЛАДА В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
23.00.02 – політичні інститути та процеси
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Одеса – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеській національній юридичній академії (Міністерство освіти і науки України)
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
КОРМИЧ Людмила Іванівна,
Одеська національна юридична академія, завідувач кафедри соціальних теорій
Офіційні опоненти:
доктор політичних наук, доцент
СІЛЕНКО Алла Олексіївна,
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, проректор з навчальної та-виховної роботи
Кандидат політичних наук
КУДІНОВА Неля В’ячеславівна,
Одеський національний політехнічний університет,
доцент кафедри політології і права
Провідна установа:
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, відділ правових проблем політології (м. Київ)
Захист відбудеться “ 25 ” квітня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.086.02 Одеської національної юри-дичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2, ауд. 312.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеської національної юридичної академії: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2.
Автореферат розісланий “ 21 ” березня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В. Дудченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Демократична трансформація українського суспільства передбачає перетворення в сфері парламентської, адміністративної, муніципальної, судової діяльності з метою створення умов формування в Україні демократичної, правової держави. Цієї мети можна досягти тільки за умови наявності ефективної державної влади, заснованої на принципі поділу влади. Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена тим, що прийняття в 2001 р. пакета законів, які одержали назву "малої" судової реформи, і 7 лютого 2002 р. нового Закону України "Про судоустрій України" радикально змінило зміст і напрям діяльності судів зі зміцнення законності в державі, захисту прав і свобод людини в адміністративному, конституційному, господарському, цивільному і кримінальному судочинстві. Таким чином, Україна одержала унікальну можливість створити таку судову систему, яка, спираючись на позитивний досвід діяльності судових систем інших держав, змогла б ефективно виконати призначену їй роль у суспільстві - стати надійним гарантом захисту прав і свобод людини. Однак специфіка судової влади – однієї із самостійних гілок державної влади – до кінця не усвідомлена ні в суспільстві, ні на рівні державного апарату. Ігнорується той факт, що без повноцінної судової влади інші гілки державної влади є неефективні, а це обумовлює й неефективність системи державної влади в цілому.
Проблеми становлення судової влади як незалежної і самостійної гілки державної влади обґрунтовані й привертають увагу сучасних дослідників, оскільки сам термін "судова влада" в історії України вперше закріплений на конституційному рівні зовсім недавно. Відкинувши теорію поділу влади, радянська юриспруденція залишила за межами свого науково-практичного інтересу весь комплекс функцій судової влади, її місце в структурі державного механізму. В результаті ця проблема й дотепер залишилася не усвідомленою, а тому і не розробленою вітчизняною політико-правовою наукою. Ця обставина утруднює створення ефективно діючої демократичної судової влади. З огляду на це принципового значення набуває визначення ролі судової влади, її функцій у демократичній, правовій державі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках комплексної науково-дослідної теми Одеської національної юридичної академії "Правові проблеми становлення і розвитку сучасної української держави" (№ держреєстрації 0101U0001195), одним із виконавців якої є дисертант.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СУДОВА ВЛАДА В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок