Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Б. М. ЧИЧЕРІН В ЛІБЕРАЛЬНОМУ РУСІ РОСІЇ ( ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Б. М. ЧИЧЕРІН В ЛІБЕРАЛЬНОМУ РУСІ РОСІЇ ( ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Назва:
Б. М. ЧИЧЕРІН В ЛІБЕРАЛЬНОМУ РУСІ РОСІЇ ( ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,36 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА
ЗІНЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 94(470+571) “18/19”: 329.12.001.7 Чичерін
Б. М. ЧИЧЕРІН В ЛІБЕРАЛЬНОМУ РУСІ РОСІЇ
( ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
Спеціальність 07.00.02 - всесвітня історія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Харків - 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник - | кандидат історичних наук, доцент
Духопельников Володимир Михайлович,
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,
завідувач кафедри історії Росії
Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, доцент
Ганкевич Віктор Юрійович,
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,
професор кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін /м. Сімферополь/
кандидат історичних наук,
Лобанова Марія Валеріївна,
Харківська державна академія культури,
доцент кафедри історії України та музеєзнавства
/м. Харків/
Провідна установа – | Донецькій національний університет Міністерства освіти і науки України,
кафедра історії слов’ян /м. Донецьк/
Захист відбудеться "14" червня 2002 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 4-65.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розісланий “14” травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Пугач Є.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В умовах спрямованих на побудову правової держави набувають науково-теоретичного, політичного та практичного значення існуючі ідеї переходу суспільства від тоталітаризму до громадсько-політичного самоврядування. У зв’язку з цим особливу цінність набуває вивчення досвіду боротьби за модернізацію Росії правознавця, історика, філософа, першого російського політолога, автора концепції правової держави та громадянського суспільства Б.М. Чичеріна.
Актуальність теми визначається й тим, що багатий доробок Б.М. Чичеріна, особливо з державно-політичного устрою Росії, скасування кріпосного права та землевлаштування селянства, безпідставно замовчувався, а надане в радянській історіографії визначення "буржуазний історик та правознавець" переходило з підручника в підручник. Саме тому без всебічного аналізу творчості Б.М. Чичеріна, об’єктивної оцінки його участі в громадському русі неможливо у повному обсязі зрозуміти історію й особливості ліберального руху, як і всього визвольного руху Росії в цілому.
Важливий аспект значимості теми полягає в необхідності деідеологізації історичної науки, очищення її від пов’язаних з теорією класової боротьби нашарувань, тенденційних штампів, дефініцій, перекручень, пошуку об’єктивності в оцінці сфальсифікованих явищ та характеристики фактів, подій, імен, що навмисно замовчувались. Виникає й необхідність комплексного вивчення минулого, особливо таких широких проблем, як ліберальний рух, його сутність, учасники та представники, які фактично не розглядались радянською історіографією.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження є складовою частиною загальної наукової проблеми кафедри історії Росії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна "Організація та діяльність органів самоврядування, наукові біографії громадських і політичних діячів в Росії (друга половина Х1Х-ХХ століття)”.
Об’єктом дослідження є наукова та громадсько-політична діяльність Б.М. Чичеріна.
Предметом дослідження є наукова та літературна творчість Б.М. Чичеріна.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період життя Б.М. Чичеріна від початку його громадсько-політичної та наукової діяльності в 1855 р. до смерті в 1904 р.
Метою дисертаційного дослідження є реконструкція процесу становлення та розвитку ліберального руху в Росії, визначення ступеня участі, ролі та місця Б.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Б. М. ЧИЧЕРІН В ЛІБЕРАЛЬНОМУ РУСІ РОСІЇ ( ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок