Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНКРЕТИЗМ У СИСТЕМІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

СИНКРЕТИЗМ У СИСТЕМІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

Назва:
СИНКРЕТИЗМ У СИСТЕМІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,69 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЛИВАЙКО ЮЛІЯ ЮРІЇВНА
УДК 81’367.333:141.338
СИНКРЕТИЗМ У СИСТЕМІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Загнітко Анатолій Панасович,
завідувач кафедри української мови
Донецького національного університету
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, старший науковий
співробітник Соколова Світлана Олегівна,
провідний науковий співробітник відділу
граматики і фонетики Інституту української мови
НАН України;
кандидат філологічних наук
Мороз Валентина Яківна,
доцент кафедри української мови
Дніпропетровського національного університету
Захист відбудеться „7” червня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, Палац студентів, кімн. 35.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою:
49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 6.
 
Автореферат розіслано „4” травня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ковальчук М.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Історія розвитку людського мислення, мови і мовлення, різних галузей науки свідчить, що явище синкретизму – це об’єктивний факт, своєрідний різновид еклектизму. Враховуючи багаторівневість мови – органічної системи, яка характеризується взаємопроникненням і взаємовпливом різних рівнів, під час аналізу синкретичних другорядних членів речення як структур синтаксичного рівня нами використовується багатовимірний підхід, який дає можливість охопити всі засоби і способи вираження синкретизму членів речення, а також дозволяє розглянути об’єкт дослідження у взаємозв’язках з аналогічними явищами інших мовних рівнів (морфологічного, лексичного, фразеологічного, стилістичного).
Проблемі синкретичних членів речення у мовознавстві приділялась велика увага. У працях представників українського й російського мовознавства, зокрема В.В.Бабайцевої, В.В.Виноградова, І.Р.Вихованця, К.Г.Городенської, А.П.Загнітка, Г.О.Золотової, О.О.Потебні, Л.М.Руденко, І.І.Слинька, Л.Д.Чеснокової, Н.Ю.Шведової, В.С.Юрченка та інших окреслено формально-граматичні й семантичні ознаки членів речення синкретичного типу, запропоновано методи виділення й опису синкретичних конструкцій, здійснено диференціацію цих утворень за структурою, морфологічним і формальним вираженням компонентів, звернено увагу на стильове функціонування тощо. Дослідження „синкретичних випадків” (за визначенням В.В.Виноградова) в системі другорядних членів речення, уточнення способів розмежування другорядних членів речення є одним із основних напрямів нашого дослідження, яке спирається на традиції і синтаксичні ідеї В.В.Виноградова, Д.М.Овсянико-Куликовського, О.М.Пєшковського, О.О.Потебні, В.І.Сімовича, О.О.Шахматова і сучасних лінгвістів (І.Р.Вихованця, А.П.Загнітка, В.П.Малащенка, Л.Д.Чеснокової та ін.), а також враховує власні висновки, що ґрунтуються на багатоаспектному аналізові й описі синтаксичних зв’язків і відношень у системі членів речення синкретичного типу. Загалом дослідження продовжує наукові пошуки І.Г.Данилюка, В.Г.Зарицької, Л.С.Островської, які аналізували явище синкретизму. Почасти проблеми синкретизму головних членів речення торкалася О.В.Максим’юк, досліджуючи семантично неподільні словосполучення, та М.В.Балко, розглядаючи структуру і семантику цілісних словосполучень.
Незважаючи на наявність в історії синтаксичної теорії та шкільної й вишівської практики цілого ряду критичних зауважень про доцільність перегляду традиційного вчення про головні і другорядні члени речення, саме аналіз другорядних членів речення синкретичного типу з урахуванням досягнень сучасної лінгвістики дозволяє узагальнити дослідження, що здійснюються у формально-граматичному, семантико-синтаксичному й функціонально-комунікативному аспектах; виділити концептуальні положення, необхідні для встановлення статусу синкретичних членів речення, принципів їхнього розмежування й комплексного аналізу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СИНКРЕТИЗМ У СИСТЕМІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок