Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРОТЯГОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРОТЯГОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Назва:
ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРОТЯГОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,32 KB
Завантажень:
467
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА
АПН УКРАЇНИ
ІВАНЦЕВ Наталія Ігорівна
УДК 159.923.2:378.4
ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ ПРОТЯГОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника
Науковий керівник – дійсний член АПН України,
доктор психологічних наук,
професор Максименко Сергій Дмитрович,
Інститут психології ім. Г.С. Костюка
АПН України, директор
Офіційні опоненти – член-кореспондент АПН України, доктор психологічних
наук, професор Боришевський Мирослав Йосипович,
Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України,
завідувач лабораторії психології особистості ім. П.Р. Чамати
– кандидат психологічних наук, доцент
Соловієнко Валентин Олександрович,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,
доцент кафедри психології і педагогіки
Провідна установа – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса), кафедра психології
Захист відбудеться 27 лютого 2001 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України за адресою: 01033, Київ–33, вул. Паньківська, .
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту психології
ім. Г. С. Костюка АПН України.
Автореферат розісланий 26 січня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.О. Балл


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Проблема співвідношення зовнішніх і внутрішніх детермінант розвитку ціннісно-орієнтаційної сфери психіки особистості належить до тих питань психології, які вимагають глибокого і всебічного вивчення.
Незважаючи на те, що ця проблема досліджувалася тривалий час філософією, соціологією і психологією, вона не втратила своєї актуальності, про що свідчать постійні дискусії на сторінках видань найрізноманітнішого спрямування – від суто академічних, спеціалізо-ваних і до тих, що орієнтуються на масового читача.
Гострота, якої ціннісна проблематика набула останнім часом, лише підкреслила необхідність розробки більш конструктивного підходу до її розв’язання і створення для неї надійнішої науково обґрунтованої фактологічної бази.
Стосовно порушеної проблеми, то спільною основою, яка дозволяє об’єднати зусилля багатьох спеціалістів, передовсім психолого-педагогічного профілю, може слугувати гуманістичний підхід, що у своєму конкретно-науковому вигляді реалізується у принципі особистісно орієнтованого навчання й виховання. Категорії цінності належить, як видається, провідне місце, адже саме за її допомогою відкривається реальна можливість пояснення низки стрижневих психолого-педагогічних проблем як теоретичного, так і практичного порядку.
На особливу увагу в цьому контексті заслуговують питання детермінації та закономірностей розвитку ціннісних станів свідомості упродовж одного з важливих онтогенетичних етапів життєвого шляху особистості, яким є етап вузівського навчання (студентський вік). Досвід психологічного дослідження особистості студента у новій для нього інституалізованій формі діяльності і в нових умовах оволодіння ним засобами діяльнісного існування свідчить про суттєві трансформації, що відбуваються в цей період у внутрішніх зв’язках особистісної організації, які у свою чергу призводять до появи якісних змін або новоутворень. Завдяки їм особистість піднімається на інший рівень самоорганізації та самовияву у складній і динамічній системі взаємозв’язків із навколишньою дійсністю, передовсім із референтною групою. Ідентифікація з цією групою постає, як відомо, суттєвою передумовою професійного і особистісного розвитку студента, побудови системи його ціннісних орієнтацій як особливої форми реалізації ставлення особистості до власного Я і соціального світу.
Здійснений нами аналіз літератури із відповідної тематики виявив, що переважна більшість досліджень психологічних особливостей студентства як окремої вікової спільноти обмежується фіксацією тих або інших психічних феноменів на окремому, обмеженому певним часом відрізку, а відтак не виходить за рамки статичної моделі особистості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРОТЯГОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок