Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1919–1939 РР.)

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1919–1939 РР.)

Назва:
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1919–1939 РР.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,60 KB
Завантажень:
243
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОРОСТІЛЬ НАТАЛІЯ ЖОРЖІВНА
УДК 94(477.83/.86) “1919–1939”
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1919–1939 РР.)
Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Ужгород – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії Черкаського національного університету ім. Б.  Хмельницького МОН України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Лисенко Олександр Євгенович,
Інститут історії України НАН України
завідувач відділу історії України
періоду Другої світової війни
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Віднянський Степан Васильович,
Дипломатична академія України
при Міністерстві закордонних справ України
професор кафедри зовнішньої
політики і дипломатії
доктор історичних наук, професор
Реєнт Олександр Петрович,
Інститут історії України НАН України,
заступник директора, завідувач відділу
історії України ХІХ – початку ХХ ст.
Захист відбудеться “ 11 ” квітня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 61.051.04 Ужгородського національного університету (88016, м. Ужгород, вул. Університетська, 14 а, ауд. 410).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Ужгородського національного університету (88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9).
Автореферат розісланий “ 6 ” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Токар М. Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Розбудова незалежної Української держави вимагає глибокого вивчення і критичного осмислення суспільно-політичних та соціально-економічних процесів, що відбувалися в українському сільському соціумі. При цьому важливо враховувати історичний досвід та особливості розвитку тих регіонів, які перебували у складі інших держав, зокрема Польщі, Румунії, Чехословаччини.
Історія Східної Галичини упродовж тривалого часу була пов’язана з Австро-Угорщиною і Польщею. Міжвоєнний період розвитку регіону залишався об’єктом апологетики аграрної політики правлячих кіл ІІ Речіпосполитої з боку значної частини польських істориків. Радянські учені стояли на марксистсько-ленінських методологічних принципах й оцінювали ситуацію, керуючись ідеологічними настановами Комуністичної партії. Це призводило до деформації реальної історичної картини у краї.
Широкий доступ до архівних документів та матеріалів відкрив можливості для відтворення об’єктивної картини історії галицького селянства. Їх всебічний аналіз дозволяє зрозуміти складність політичної ситуації, в якій українська спільнота в умовах соціально-економічної конкуренції зберегла свою ідентичність й протидіяла асиміляційним тенденціям.
Вибір теми дослідження в означених хронологічних рамках зумовлений насамперед тим, що, незважаючи на велику кількість опублікованих джерел і літератури, у її вивченні залишається багато прогалин. Зокрема, існує необхідність докладного з’ясування того, яким чином політика польських властей впливала на економічну та соціокультурну сферу життя української спільноти, вироблення селянством специфічних форм і засобів адаптації, соціальної стратегії, повсякденного життя і побуту. Усе це актуалізує вказану проблему, а в контексті становлення нової системи господарювання на селі в незалежній Україні має певне практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося в рамках теми Науково-дослідного інституту селянства Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького “Історичні форми ментальності, соціально-економічної та громадсько-політичної організації українського селянства” (держреєстраційний номер 0102U006796).
Мета і завдання дослідження. Головною метою роботи є з’ясування об’єктивних причин, визначення етапів, засобів, методів, характеру та особливостей проведення польською владою аграрної політики у Східній Галичині у міжвоєнний період, а також її впливу на соціально-економіне становище українських сільських анклавів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1919–1939 РР.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок