Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДИФІКОВАНІ СРІБНІ КАТАЛІЗАТОРИ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМАЛЬДЕГІДУ

МОДИФІКОВАНІ СРІБНІ КАТАЛІЗАТОРИ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМАЛЬДЕГІДУ

Назва:
МОДИФІКОВАНІ СРІБНІ КАТАЛІЗАТОРИ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМАЛЬДЕГІДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,80 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Отводенко Сергій Едуардович
УДК 66.094.373:546.57
МОДИФІКОВАНІ СРІБНІ КАТАЛІЗАТОРИ
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМАЛЬДЕГІДУ
Спеціальність 05.17.01 – технологія неорганічних речовин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загальної та неорганічної хімії На-ціонального технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, м. Харків.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент,
Бутенко Анатолій Миколайович,
Національний технічний університет “Харківський політехнічний
інститут”, професор кафедри загальної та неорганічної хімії, м Харків
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
Тошинський Володимир Ілліч,
Національний технічний університет “Харківський політехнічний
інститут”, завідувач кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем
і екологічного моніторингу, м. Харків
кандидат технічних наук, доцент,
Суворін Олександр Вікторович,
Сєвєродонецький технологічний інститут Східноукраїнського
національного університету ім. В. Даля
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри технології неорганічних речовин, м. Сєвєродонецьк
Провідна установа: Український державний хіміко-технологічний університет,
кафедра технології неорганічних речовин,
Міністерство освіти і науки України, м. Дніпропетровськ
Захист дисертації відбудеться “18” січня 2007 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за адресою 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.
Автореферат розісланий “13” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Сахненко М. Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертації. Основною галуззю застосування срібних каталізаторів є процеси окиснення спиртів з отриманням відповідних альдегідів. У виробництві формальдегіду (СН2О) з метанолу використовують срібні (40 %) нанесені на пемзу каталізатори (СНП), які забезпечують мольний вихід цільового продукту не більш ніж 74 %. Тривалість експлуатації таких каталізаторів не перевищує 4 місяці внаслідок їх завуглецювання та спікання. За один технологічний цикл (2880 годин) вихід СН2О знижується до 69 %. Відсутність в Україні покладів пемзи і срібла вимагає пошуку як альтернативної заміни носія, так і шляхів підвищення активності каталізатора.
Усе викладене визначило актуальність розробки таких каталізаторів окиснення метанолу в формальдегід, які б характеризувалися підвищеною стабільністю, меншим вмістом срібла та які б мали носій, виготовлений на основі вітчизняної сировини.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” за планом Міністерства освіти і науки України у межах держбюджетних тем “Окисно-відновні процеси на оксидних системах у високотемпературному каталізі” (№ Д.Р. 0100U001697), “Розробка фізико-хімічних основ технологій напівпродуктів і нових видів комплексних добрив на базі сировини України” (№ Д.Р. 0103U001523).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка стійкого до процесів дезактивації каталізатора окиснення метанолу в формальдегід шляхом модифікування каталітично активної речовини та заміни пемзи як носія срібла алюмосилікатним трегером вітчизняного виробництва.
Для досягнення поставленої мети були визначені наступні задачі:
дослідити фізико-хімічні і каталітичні властивості зразків срібних каталізаторів, які містять елементи IB та VIIIB груп періодичної системи, установити взаємозв’язок між їх каталітичною активністю та природою домішки;
визначити діапазон значень концентрації модифікатора, при яких можливе підвищення терміну експлуатації каталізатора за рахунок уповільнення швидкості спікання срібла;
вивчити можливість використання як носія продуктів переробки збіднених фосфоритів України;
встановити взаємозв’язок між каталітичними властивостями модифікованого каталізатора і фізико-хімічними властивостями його носія;
виготовити та дослідити промислову партію розробленого каталізатора у виробничих умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МОДИФІКОВАНІ СРІБНІ КАТАЛІЗАТОРИ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМАЛЬДЕГІДУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок