Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з різною масою тіла

Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з різною масою тіла

Назва:
Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з різною масою тіла
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,47 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
Якимчук Роксолана Вікторівна
УДК616.12-009.72-085.22+616-085:616-056.52
Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з різною масою тіла
14.01.11 - кардіологія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Івано-Франківськ - 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Івано-Франківській державній медичній академії
МОЗ України
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор
Глушко Любомир Володимирович,
Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України,
кафедра терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти,
завідувач кафедри
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор
Купновицька Ірина Григорівна
Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України,
кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології,
завідувач кафедри
доктор медичних наук, професор
Денисюк Віталій Іванович
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
МОЗ України,
кафедра госпітальної терапії №2,
завідувач кафедри
Провідна установа: | Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, відділення по-пу-ляційних досліджень
Захист дисертації відбудеться “08” квітня 2005 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 Івано-Франківської дер-жавної медичної академії (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Івано-Франківської дер-жав-ної медичної академії (м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7).
Автореферат розісланий “04” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук, професор |
Оринчак М.А
 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ішемічна хвороба серця (ІХС) займає друге місце в структурі поширеності та захворюваності від хвороб системи кровообігу в Україні (В. М. Коваленко, 2004).
Ефективне лікування хворих на ІХС можливе лише з врахуванням чинників ризику атеросклерозу. Власне їх модифікація призводить до зниження смертності і сприяє попередженню прогресування захворювання (М. І. Лутай і співавт., 2001; Середюк Н. М., 2001; А. Н. Пархоменко і співавт., 2002; В. В. Братусь, 2002).
Одним з важливих факторів ризику є надлишкова маса тіла, розповсюдженість якої в Україні складає 29,7% населення серед жінок і 14,8% у чоловіків. Надлишкова маса тіла вносить в розвиток ІХС цілу низку своєрідних патогенетичних чинників, серед яких зміни серцевої та периферійної гемодинаміки, артеріальна гіпертензія, каскад нейроендокринних порушень, зміни ліпідного обміну, порушення згортання крові та мікроциркуляції (Н. В. Давиденко і співавт., 2002; І. П. Смірнова, 2003).
Іншим не менш важливим фактором, який має місце у хворих на ІХС, є залежність фармакодинамічних ефектів стандартної терапії від маси тіла хворого, що потребує не лише диференційованого підбору лікарського засобу, але й його оптимального дозування (Г. В. Дзяк і співавт., 1998; Е. Н. Амосова, 2003).
Серед засобів стандартної терапії ІХС важлива роль належить ?-адреноблокаторам та ліпідознижуючим засобам. Їх застосування, зважаючи на багатогранність лікувальних дій, сприяє корекції багатьох чинників коронарної недостатності, стримує її прогресування і в цілому забезпечує ефективне лікування таких хворих (В. З. Нетяженко, 2002; М. І. Лутай, 2004).
В літературі відсутні дані про комплексну характеристику перебігу стенокардії, а також особливості її лікування в залежності від маси тіла хворого. З цих посилань дослідження особливостей перебігу ІХС та її лікування в залежності від маси тіла хворих є актуальним, створює необхідність розробки і впровадження диференційованих діагностичних та лікувальних алгоритмів ведення хворих як на стабільну стенокардію напруги, так і у випадках дестабілізації ІХС, зокрема, при прогресуючій стенокардії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана згідно плану наукових робіт Івано-Франківської державної медичної академії і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи на тему: “Стандарти лікування ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності: ефективність, удосконалення, віддалені результати” (№ держреєстрації 0104V000398), а також багатоцентрового когортного дослідження “Ефективність і безпечність вазиліпу при лікуванні хворих з гіперхолестеринемією”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з різною масою тіла

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок