Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В ПЕРІОД РОЗПАДУ СРСР

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В ПЕРІОД РОЗПАДУ СРСР

Назва:
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В ПЕРІОД РОЗПАДУ СРСР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,91 KB
Завантажень:
47
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет ім. Івана Франка
МЕЛЬНИК Ігор Андрійович
УДК 323.17(47+ 57)
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ
В ПЕРІОД РОЗПАДУ СРСР
Спеціальність 23.00.02 — політичні інститути та процеси
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора політичних наук
Львів — 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Українській академії друкарства
Науковий консультант: доктор політичних наук, професор
Денисенко Валерій Миколайович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор
Горбатенко Володимир Павлович,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
заступник директора;
доктор політичних наук, професор
Варзар Іван Михайлович,
Київський національний університет
ім. М. Драгоманова;
професор кафедри політичних наук;
доктор політичних наук, професор
Чемшит Олександр Олександрович,
Севастопольський національний технічний
університет, завідувач кафедри філософських
і соціальних наук
Провідна установа: Інститут політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Захист відбудеться 10 травня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35.051.17 Львівського національного університету ім. Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Уні-вер-ситетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського націо-наль-ного університету ім. Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Дра-гоманова, 5.
Автореферат розісланий 7 квітня 2007 р.
 
Учений секретар
спеціалізованої Вченої ради,
кандидат політичних наук, доцент О.Б. Шурко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Проблема міжнаціональних відносин у СРСР до його розпаду у вітчизняній науковій літературі висвітлювалася лише з марксистсько-ленінських позицій. Сус-пільство-знавці дотримувалися теоретичного положення про те, що національне питання існує лише в експлуататорському суспільстві, а при соціалізмі зміцнюється міжнаціональна єдність і забезпечується всебічне зближення націй на основі цілковитої рівності. Критичне осмислення міжнаціональних взаємин було неможливим, оскільки в марксистсько-ленінській теорії національне питання підпоряд-ко-вувалося соціально--політичному розвитку суспільства і на перше місце висувалося об’єднання трудящих незалежно від їхньої національної приналежності. Про жодні міжнаціональні суперечності в СРСР теоретично не могло бути мови, адже вони не вписувалися в офіційні ідеологічні схеми.-
Розв’язання національного питання в СРСР оцінювалось як одне з найвагоміших досягнень соціалізму і підкреслювалося його велике міжнародне значення. Зініціювавши перебудову, компартійне керівництво СРСР, безумовно, не припускало, що вона зумовить різке загострення міжнаціональних відносин на широкому євразійському просторі. Проте боротьба за перетворення СРСР у правову державу спричинилася до того, що населення союзних республік почало домагатися правових, політичних й економічних гарантій для права націй на самовизначення.
Розвиток СРСР на межі 80–90-х років підтвердив висновок про національний ренесанс у нинішньому світі та підвищення ролі нації як суб’єкта світового-розвитку. СРСР розпався на низку незалежних держав. Не витримала іспиту часом багатонаціональна федерація півден-но-слов’янських народів СФРЮ. Розділилася на дві окремі держави колишня ЧССР.
Науковий аналіз проблеми міжнаціональних відносин актуалізується ще й тим, що на європейському континенті витворилася нова форма співпраці між самостійними державами — Європейський Союз, хоча на початку ХХ ст. марксисти не допускали подібних відносин між євро-пей-ськими країнами. Це ще одне підтвердження помилковості марксизму-ленінізму в питанні міжнаціо-нальних відносин.
Дослідження окресленої проблеми дає змогу спростувати позицію апологетів збереження Союзу РСР, які намагалися провести аналогію між інтеграцією на євроатлантичному й євразійському просторах, хоч у них вона ґрунтува-лася на протилежних засадах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В ПЕРІОД РОЗПАДУ СРСР

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок