Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ГУБЕРНАТОР МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ РЄПНІН

МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ГУБЕРНАТОР МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ РЄПНІН

Назва:
МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ГУБЕРНАТОР МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ РЄПНІН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,62 KB
Завантажень:
157
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОНОПКА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА
УДК 94(477).05: 929
МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ГУБЕРНАТОР
МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ РЄПНІН
07.00.01. – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Дніпропетровськ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії Національного університету “Острозька академія”.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Атаманенко Алла Євгенівна,
Національний університет “Острозька академія”,
доцент кафедри історії,
директор Інституту дослідження
української діаспори
Національного університету “Острозька академія”
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Швидько Ганна Кирилівна,
Національний гірничий університет,
професор кафедри історії та політичної теорії
кандидат історичних наук, доцент
Каюк Дмитро Григорович,
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ,
доцент кафедри загальноправових дисциплін
Захист відбудеться “9” квітня 2008 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, ауд.30.
Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.
Автореферат розісланий “5” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
Кандидат історичних наук, доцент Кривий І.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Перша третина ХІХ століття є наповненою супереч--ностями епохою в історії України. Землі колишньої Гетьманщини поступово інтегрувалися в склад Російської держави, імперська політика якої визначала си-с-тему управління та зміни, що принесла з собою держава з іншими історичними та державницькими цінностями. У 1802 році на території Полтавської та Чернігівської губерній було утворене Малоросійське генерал-губернаторство з центром у Полтаві. Своєрідність управ-ління цими українськими землями, що мали кількасотлітній державний досвід і досі збережені сильні автономістські традиції, визначали певну специфіку росій-ської політики щодо них. З одного боку, вона передбачала пришвидшення інтеграційних процесів, а з іншого – певною мірою посилила усвідомлення українськими суспіль-ними верствами окремішності та відмінності статусу українських земель у складі Російської держави. З 1816 по 1834 рр. малоросійські губернії знаходилися в управ-лінні військового губернатора Миколи Григоровича Рєпніна (Волконського) (1778 – 1845 рр.) – російського дворянина, досвідченого адміністратора та дипломата, визначного суспільно-політичного та громадського діяча першої третини ХІХ ст. Управлінський та дипломатичний досвід, орг-а-ніза--торські здібності й особисті якості визначили вибір при призначенні М.Г. Рєпніна на цю посаду. Управління землями колишньої Геть-манщини, одруження на онуці останнього українського гетьмана, інтелек-туальне оточення мали вплив на світогляд, основні життєві позиції та діяль-ність М.Г. Рєпніна.
Без поглибленого аналізу життя та діяльності М.Г. Рєпніна на посаді мало-російського військового губернатора, без визначення його ролі в історії мало-російських губерній в означений період є неповною картина суспільно-політичного, еко-но-мічного, релігійного та культурно-громадського життя регіону. З огляду на це вкрай необхідним і ви-правданим є проведення окремого дослідження, присвяченого М.Г. Рєпніну, яке дозволить з’ясувати характерні особливості входження украї-нських земель до складу Російської імперії. Розкриття даних питань сприятиме гли-бшому пізнанню історії нашої держави. Необхідність розв’язання означених проблем визначає актуальність дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної роботи на-прямку “Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби”, яка про-водиться кафедрою історії Національного університету “Острозька академія”, а також відповідає його навчальним програмам.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ГУБЕРНАТОР МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ РЄПНІН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок