Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕХНОЛОГIЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В МЕТОДI ГРУПОВОГО УРАХУВАННЯ АРГУМЕНТIВ

ТЕХНОЛОГIЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В МЕТОДI ГРУПОВОГО УРАХУВАННЯ АРГУМЕНТIВ

Назва:
ТЕХНОЛОГIЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В МЕТОДI ГРУПОВОГО УРАХУВАННЯ АРГУМЕНТIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,04 KB
Завантажень:
3
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова

КОШУЛЬКО Олексiй Анатолiйович
УДК 517.123.456
ТЕХНОЛОГIЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
В МЕТОДI ГРУПОВОГО УРАХУВАННЯ АРГУМЕНТIВ
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальнi методи

Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук

Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Мар’янович Тадеуш Павлович,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
головний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: | доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Хіміч Олександр Миколаєвич,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
завідувач відділу програмного забезпечення і рішення задач,
доктор технічних наук, доцент
Казимир Володимир Вікторович,
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, провідний науковий співробітник.
Провідна установа: | Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка,
кафедра математичної інформатики факультету кібернетики.
Захист відбудеться 27 квітня 2007 р. о (об) “11” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.194.02 при Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова
НАН України за адресою:
03680, МСП, Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 40.
З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічному архіві Інституту
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
Автореферат розісланий “23” березня 2007 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради |
СИНЯВСЬКИЙ В.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть дослiдження. Вiдомо, що iснують такi обчислювальнi задачi, розв’язання яких на сучасному однопроцесорному комп’ютерi займає неприпустимо довгий час. Для зменшення цього часу використовують одночасну (паралельну) роботу багатьох процесорiв комп’ютерної системи. Передумовою для паралельного використання процесорів є модифiкацiя прикладної програми, така щоб програма мала багатопоточну розгалужену структуру i вiдповiдала вимогам системного паралельного середовища комп’ютера.
Як свiдчать плани провiдних виробникiв центральних процесорiв та прогнози спецiалiстiв, зокрема викладені у доповiді Д. Ратнера, 2005р., за декілька рокiв очікується припинення виробництва непаралельних (одноядерних) моделей для серверiв та персональних комп’ютерiв, тому паралельнiсть ресурсоємних програм стане повсякденною необхiднiстю.
Однак, не всі програмні алгоритми піддаються розпаралелюванню. Розпаралелювання може вимагати серйозних змiн у будовi програмного алгоритму, змiни чисельних методiв, послiдовностi обчислювальних процедур, тощо. З цих причин високоефективне розпаралелювання програмного алгоритму становить окрему складну задачу. Необхiдно, щоб новий паралельний алгоритм був функцiонально еквiвалентним непаралельному варiанту, але за швидкiстю переважав його, в iдеальному випадку в стiльки разiв, скiльки процесорiв використовується паралельно.
Метод групового урахування аргументiв (МГУА), розроблений школою академiка НАН України А.Г. Iвахненко, багато рокiв вдало використовується для структурно-параметричної iдентифiкацiї складних процесiв i об’єктiв за даними спостережень в умовах перешкод. Найбiльш ефективним даний метод є у розв’язку задач прогнозування та при роботi з короткими вибiрками зашумлених даних. У рамках теорiї МГУА було розроблено багаторядний, комбiнаторний, гармонiчний та iншi алгоритми, що здебільшого є модифiкацiями вже згаданих.
МГУА автоматизує пошук оптимальної за складністю моделi об’єкта, чим заощаджує час дослідника та полегшує аналiз будови i принципiв функцiонування об’єкта, що показано у роботах О.Г. Івахненко, В.С. Степашко, С. Фарлоу (під ред.) та інших. Як наслiдок, застосування методу групового урахування аргументiв передбачає великий обсяг обчислень, який суттєво залежить вiд розмiрностi задачi. Особливо гостро ця проблема стоїть при використанні комбiнаторного алгоритму МГУА, для якого час виконання прикладної програми на одному процесорi подвоюється iз зростанням розмiрностi на одиницю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ТЕХНОЛОГIЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В МЕТОДI ГРУПОВОГО УРАХУВАННЯ АРГУМЕНТIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок