Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПЕЦІАЛЬНІ ЦЕМЕНТИ НА ОСНОВІ СПОЛУК СИСТЕМИ BaO – Fe2O3 – SiO2

СПЕЦІАЛЬНІ ЦЕМЕНТИ НА ОСНОВІ СПОЛУК СИСТЕМИ BaO – Fe2O3 – SiO2

Назва:
СПЕЦІАЛЬНІ ЦЕМЕНТИ НА ОСНОВІ СПОЛУК СИСТЕМИ BaO – Fe2O3 – SiO2
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,45 KB
Завантажень:
245
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Гуренко Ірина Вікторівна
УДК 666.946
СПЕЦІАЛЬНІ ЦЕМЕНТИ НА ОСНОВІ
СПОЛУК СИСТЕМИ BaO – Fe2O3 – SiO2
Спеціальність 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків - 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі технології кераміки, вогнетривів,
скла та емалей Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”
Міністерства освіти і науки України, м. Харків.
Науковий керів- кандидат технічних наук,
ник: старший науковий співробітник,
Шабанова Галина Миколаївна,
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”
докторант кафедри технології кераміки,
вогнетривів, скла та емелей.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
Бакалін Юрій Іванович,
Харківська державна академія міського госпо-
дарства, професор кафедри
технології будівельного виробництва
та будівельних матеріалів;
кандидат технічних наук, доцент,
Глухівський Владислав Вікторович,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”, м. Київ,
старший науковий співробітник кафедри
хімічної технології композиційних матеріалів.
Провідна установа: Український державний хіміко-технологічний
університет, кафедра хімічної технології
в’яжучих матеріалів, Міністерство освіти і нау-
ки України, м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться “20” листопада 2003 р. о 12 оо годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 у Національному
технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за
адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національно-
го технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.
Автореферат розісланий “14” жовтня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Сахненко М.Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У зв’язку з інтенсивним розвитком ядерної ене-
ргії пріоритетним напрямком є вирішення проблеми захисту від іонізуючих
випромінювань. З усіх видів випромінювання найбільшу проникаючу здат-
ність мають гама – промені та нейтрони, для захисту від яких необхідно
виготовляти спеціальну оболонку.
Для послаблення і поглинання змішаного гама – і нейтронного ви-
промінювання використовуються різні суміші речовин з малою та великою
атомною вагою, переважно, водню і металів. Однак, такий захист менш
економічний, ніж захист із бетонів, які являють собою суміш елементів з
малою і середньою атомною вагою. Бетони поєднують в собі такі властиво-
сті, як достатня міцність, задовільні теплофізичні та технологічні показни-
ки, що сприяє ефективному застосуванню даних конструктивних матеріалів
для будівництва біологічного захисту.
Попередні дослідження показали доцільність застосування саме бе-
тонів для захисту стаціонарних реакторів тому, оскільки ці матеріали мають
достатню об'ємну вагу, що забезпечує поглинання гама – випромінювання,
а наявність у цементному камені до 15 –20 мас. % зв'язаної води сприяє
уповільненню нейтронних потоків. У систему бетонів закладено два основ-
них радіаційно-деформативних компонента: заповнювач підчас опромінен-
ня розширюється, а цементний камінь – стискується. Структура цементного
каменю після опромінення ущільнюється, пористість знижується. У біль-
шості випадків захист виконується з бетону на основі портландцементу, в
особливих випадках використовуються магнезіальні, глиноземні, гіпсогли-
ноземні цементи. Однак, зазначені цементи не мають достатньої стабільно-
сті експлуатаційних властивостей при підвищених температурах. У зв'язку з
цим є актуальною проблема створення нових ефективних захисних матеріа-
лів, що послабляють гамма-випромінювання при одночасному впливі під-
вищених температур. З огляду на це, становить інтерес система BaО – Fe2O3
– SiО2, до якої входять тугоплавкі оксиди BaО, SiО2, Fe2O3, які містять барій
і залізо – елементи з великою атомною вагою, що ефективно послабляють
гамма-випромінювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СПЕЦІАЛЬНІ ЦЕМЕНТИ НА ОСНОВІ СПОЛУК СИСТЕМИ BaO – Fe2O3 – SiO2

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок