Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЕЛЬНИХ МНОЖИН

ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЕЛЬНИХ МНОЖИН

Назва:
ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЕЛЬНИХ МНОЖИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,13 KB
Завантажень:
417
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАIНИ
КИIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
БУДIВНИЦТВА I АРХIТЕКТУРИ
УДК 515.2
Сівальньов Олександр Миколайович
 
ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЕЛЬНИХ МНОЖИН
Спеціальність 05.01.01 -
Прикладна геометрiя, інженерна графiка
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук
Київ - 1998
Дисертацiєю є рукопис.
Роботу виконано в Харкiвському державному політехнічному університеті
Наукові керівники: - доктор технічних наук, професор
Куценко Леонiд Миколайович,
ХІПБ МВС України, заступник начальника
кафедри пожежної техніки;
- кандидат технiчних наук, доцент
Бобов Сергiй Володимирович,
ХІПБ МВС України, професор
кафедри пожежної техніки;
Офiцiйнi опоненти: - доктор технiчних наук, професор
Скидан Іван Андрійович,
ДДТУ, завідувач кафедри нарисної
геометрії та інженерної графіки;
- кандидат технiчних наук, професор
Седлецька Наталя Iванiвна
КДТУБА, професор кафедри нарисної
геометрії, інженерної та машинної графіки
Провiдна установа: Харківський державний технічний університет
радіоелектроніки, кафедра прикладної геометрії
і комп’ютерної графіки
Захист вiдбудеться 11 листопада 1998 р. о 13 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.056.06 у Київському державному технiчному унiверситетi будiвництва i архiтектури за адресою:
252037 Київ - 37, Повiтрофлотський просп., 31, ауд. 319
З дисертацiю можна ознайомитися в бiблiотецi Київського державного технiчного унiверситету будiвництва i архiтектури за адресою: 252037 Київ - 37, Повiтрофлотський просп., 31.
Автореферат розiслано 11 вересня 1998 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої ради Д 26.056.06
кандидат технiчних наук, доцент В.О.Плоский
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність те-ми. Розвиток техніки і технології стимулює дослідження в галузі гетерогенних систем речовин. Нагадаємо, що гетерогенною називається макроскопічно - неоднорідна фізико-хімічна система, що складається з двох різних за властивостями речовин, які розмежовані розподільчою поверхнею. Геометрична форма розподільчої поверхні змінюється у просторі внаслідок зміни у часі фізико-хімічних властивостей складових речовин на кромки їх розподілу. Далі буде розглянуто лише гетерогенні системи, графічним проявом реакцій яких є сім’я паралельних (еквідистантних) розподільчих поверхонь. Саме за допомогою сім’ї паралельних поверхонь (у загальному випадку - паралельних множин) доцільно вивчати динаміку розвитку гетерогенних систем з позицій прикладної геометрії. По-тре-ба у роз-ра-хун-ках паралельних множин ви-ни-кає під час дослідження певного класу за-дач у га-лузі техніки та тех-но-логії. Розв’язання цих задач має важ-ли-ве зна-чен-ня для ста-нов-лен-ня еко-номіки Ук-раїни як молодої незалежної держави.
Серед прикладів гетерогенних систем назвемо проектування твердопаливних ракетних двигунів, розрахунок поверхневої реакції (окислення, переносу, розчинення тощо) твердого тіла, моделювання розповсюдження вогню під час лісових пожеж тощо. У першому прикладі реакція гетерогенного типу корисна - вона звільняє енергію, яка залежатиме від величини моментальної площі розподільчої поверхні. Тому в даний момент часу величина тяги твердопаливного ракетного двигуна залежатиме від значення моментальної площі горіння заряду. Шляхом вибору початкової геометричної форми розподільчої поверхні слушно регулювати закон зміни в часі величини енергії, яка звільняється. У останньому з названих прикладів реакція гетерогенного типу шкідлива, адже вона звільняє енергію під час лісової пожежі. Величина енергії залежатиме від периметру розподільчої кромки моментальної площі пожежі. Ресурси, які необхідні для гасіння пожежі в даний момент часу, залежатимуть від величини моментального периметра кромки горіння.
Наведені впровадження вказують на те, що при вивченні гетерогенних систем речовин актуальними питаннями будуть: i) передбачення геометричної форми розподільчої поверхні в наперед позначені моменти часу; та ii) обчислення величини її площі в ті ж самі моменти часу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЕЛЬНИХ МНОЖИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок