Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СПРЯМОВАНОЮ ЗМІНОЮ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧОГО ШАРУ КРУГІВ З НТМ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СПРЯМОВАНОЮ ЗМІНОЮ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧОГО ШАРУ КРУГІВ З НТМ

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СПРЯМОВАНОЮ ЗМІНОЮ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧОГО ШАРУ КРУГІВ З НТМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,61 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ім. В.М.Бакуля
ЛЄЩУК Ірина Венедиктівна
УДК 621.923.6
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СПРЯМОВАНОЮ ЗМІНОЮ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧОГО ШАРУ КРУГІВ З НТМ
Спеціальність 05.03.01 –
Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ - 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України, м. Київ
Науковий керівник : | доктор технічних наук,
старший науковий співробітник
Лавріненко Валерій Іванович,
завідувач відділу,
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля
НАН України
Офіційні опоненти : | доктор технічних наук, професор
Доброскок Володимир Ленінмирович,
професор кафедри „Інтегровані технології в машинобудуванні”,
НТУ „Харківський політехнічний інститут” Міносвіти і науки України
доктор технічних наук,
старший науковий співробітник
Сохань Сергій Васильович,
старший науковий співробітник,
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля
НАН України
Захист відбудеться 24__квітня__ 2008 року о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.230.01 при Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України за адресою: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2.
З дисертацiєю можливо ознайомитися у бiблiотецi при Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України за адресою: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2.
Автореферат розiсланий 22 березня__ 2008 р.
В.о. вченого секретаря
спецiалiзованої вченої ради,
доктор технiчних наук, професор А.Л.Майстренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Аналіз сучасного стану ринку інструментів в Украї-ні свідчить про збільшення потреб виробництва у сучасних інструмен-тальних матеріалах: швидкоріза-льних сталях, твердих сплавах, кераміці. Як наслідок, виникає, а в найближчий період ще більше загостриться, нага-льна проблема, обумовлена необхідністю у ефективній обробці традиційних та нових інстру-ментальних матеріалів. Особли-во це є важливим для високо-продуктивних процесів шліфування, коли необхідно забезпечити одночасно і високу якість оброблюва-ної поверхні і економічність обробки. Для забезпе-чення цих умов необхідно мати надійний інструмент, зокрема шліфувальний, ефективність абразивної обробки яким базується на широкому використанні надтвердих матеріалів (НТМ) – алмазу та кубічного нітриду бору (КНБ). Тому, підвищення продуктивності оброб-ки інстру-менталь-них матеріалів, зносостійкості шліфувальних кругів з НТМ та експлу-атаційних показників оброблюваних різальних інструмен-тів є надзвичайно актуальним. Останнім часом для вирішення вказаних вище проблем викорис-товують примусовий вплив на робочу поверхню кругу у вигляді абразивної правки або у вигляді впливу додаткової енергії на ріжучу поверхню. Це у багатьох випадках дозволяє досягти необхідного рівня рі-жучої здатності кругів з НТМ, особливо для умов обробки таких важкооброблю-ваних інструментальних матеріалів, як кераміка, та забезпечити сприйнятну якість оброблюваної поверхні. Стри-муючим фактором розширення областей засто-сування вказаних рішень є не-обхідність застосування спеціального обладнан-ня або модернізації універ-сального, вирішення додаткових проблем екологіч-ності процесу обробки та утилізації технологічних рідин (ТР), що дещо гальмує їх впровадження.
На наш погляд перспективним є інший напрямок – розробка засобів зміни характеристик робочого шару кругу у коловому напрямку, коли безпосеред-ньо у процесі обробки забезпечується постійне відновлення ріжу-чої здатності кругу відносно відповідних умов обробки інструментальних ма-теріалів. У зв’язку з цим, пошук та розробка нових конструкцій спеціальних кругів з НТМ, що поєднують високу ефективність роботи надтвердих матеріа-лів та спрямова-ну зміну характеристик робочого шару безпосередньо у зоні різання, саме і повинні надати якісного стрибка у суттєвому поліпшенні зносостійкості кру-гів при продуктивній та якісній обробці важкооброб-люваних інструменталь-них матеріалів, що є сучасною та актуальною задачею.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СПРЯМОВАНОЮ ЗМІНОЮ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧОГО ШАРУ КРУГІВ З НТМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок