Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РОЗРИВІВ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, УСКЛАДНЕНИХ АНГІОСПАЗМОМ.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РОЗРИВІВ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, УСКЛАДНЕНИХ АНГІОСПАЗМОМ.

Назва:
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РОЗРИВІВ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, УСКЛАДНЕНИХ АНГІОСПАЗМОМ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,88 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА
А.П. РОМОДАНОВА АМН УКРАЇНИ
МОРОЗ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
УДК: 616.133.33-007.64-001.5-009.12-089
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РОЗРИВІВ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, УСКЛАДНЕНИХ АНГІОСПАЗМОМ.
14.01.05 – НЕЙРОХІРУРГІЯ
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті нейрохірургії імені академіка
А.П.Ромоданова АМН України
(директор – академік АМН України, д.м.н., проф. Зозуля Юрій Панасович)
Науковий керівник:
- доктор медичних наук
Цімейко Орест Андрійович
Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України, головний науковий співробітник, завідувач відділенням судинної нейрохірургії, заслужений лікар України.
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, професор
Орлов Юрій Олександрович
Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України, завідувач відділу нейрохірургії дитячого віку, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.
- доктор медичних наук, професор
Зорін Микола Олександрович
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри неврології та нейрохірургії факультету післядипломної освіти.
Провідна установа: Одеський державний медичний університет МОЗ України, кафедра нейрохірургії та неврології, м. Одеса.
Захист відбудеться 27 квітня 2004 р. о 12.00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 при Інституті нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту нейрохірургії імені академіка
А.П. Ромоданова АМН України (04050, м. Київ, вул.. Мануїльського, 32).
Автореферат розісланий 27 березня 2004 року
Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук Чеботарьова Л.Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Ча-с-то-та ви-ни-к-нен-ня суб-ара-х-но-іда-ль-ного кро-во-ви-ли-ву (САК) становить від 5,2 до 19,4 на 100 000 на-се-лен-ня за рік. Бі-ль-ше, ніж у 50% хво-рих при-чи-ною вну-т-рі-ш-ньо-че-ре-п-ного кро-во-ви-ли-ву є роз-рив ар-те-рі-а-ль-ної ане-в-ризми (АА) су-дин го-ло-вно-го мо-з-ку. Се-ред ускла-д-нень, які виникають після роз-ри-ву АА, най-більш ча-с-тим і тя-ж-ким є іше-мія го-ло-вно-го мо-з-ку внаслідок су-дин-ного спазму. За ре-зуль-та-та-ми ко-о-пе-ра-ти-в-но-го до-слі-джен-ня, в яко-му взяли участь 68 ней-ро-хі-ру-р-гі-ч-них центрів 16 кра-їн, у 3446 хво-рих з розривом АА су-дин-ний спазм був ос-но-в-ною при-чи-ною по-гі-р-шен-ня ста-ну або ле-та-ль-но-го на-с-лід-ку і його частота становила 33,5%, переважаючи навіть по-вто-р-ний кро-во-ви-лив з АА, який виявляється май-же у 2 ра-зи рі-д-ше (17,5%) (Kassel N.F., Adams H.P., Boarini D.J., 1991). Се-ред хво-рих, які перенесли САК внаслідок розриву АА, су-дин-ний спазм став при-чи-ною сме-р-ті або по-гі-р-шен-ня ста-ну в 14 – 15% (Kassel N.F., Drake C.A.1982, Сон А.С. 2001). Церебральний вазоспазм (ЦВС) є основною причиною розвитку ішемічних ускладнень при розривах аневризм і може приводити до раптових ускладнень і смерті внаслідок розвитку інфаркту мозку (YamamotoY., 1992, Крилов В.В., 2000, Зорін М.О. і співавт. 2001, Зозуля Ю.П. і співавт., 2003). Погіршення стану на 1-6 добу після САК виникає у 18% пацієнтів, при цьому у 85% хворих розвивається загально-мозкова симптоматика, у 20-37% хворих з ЦВС виникає неврологічний дефект і у 35% - розлади психіки (Sano K, Saito I. 1980).
Висока частота приведених вище проявів ЦВС після розриву артеріальних аневризм, труднощі визначення показів до оперативного лікування на фоні ангіоспазму зумовлюють важливість своєчасної і адекватної діагностики ішемічних ускладнень, розробки принципів патогенетичного лікування судинного спазму і ішемії мозку. Проблема ускладнюється неоднозначністю та, у частини хворих, неспівпадінням результатів клінічного, комп’ютерно-томографічного, ангіографічного, лабораторних методів дослідження, які не дозволяють визначити роль кожної із методик в оцінці ішемічних ускладнень, обумовлених судинним спазмом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РОЗРИВІВ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, УСКЛАДНЕНИХ АНГІОСПАЗМОМ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок