Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИми РЕСУРСами НА ПІДПРИЄМСТВІ

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИми РЕСУРСами НА ПІДПРИЄМСТВІ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИми РЕСУРСами НА ПІДПРИЄМСТВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,25 KB
Завантажень:
39
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Харківський державний економічний університет
АВЕДЯН ЛЮДМИЛА ЙОСИПІВНА
Удк 65.290-2
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИми РЕСУРСами НА ПІДПРИЄМСТВІ
Спеціальність 08.06.02 _підприємництво, менеджмент і маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків _2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти України.
Науковий керівник — кандидат економічних наук, професор
Дороніна Майя Степанівна
Харківський державний економічний університет,
завідуюча кафедрою менеджменту та маркетингу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна
Українська академія державного управління при Президентові України (Харківський філіал), завідуюча кафедрою економіки та фінансів
кандидат економічних наук, професор
Коюда Павло Миколайович
Харківський державний технічний університет
радіоелектроніки, завідуючий кафедрою економіки
та менеджменту
Провідна установа — Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, кафедра економіки та менеджменту, Міністерство освіти України, м.Харків.
Захист відбудеться 30 березня 2000 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м.Харків, пр.Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м.Харків, пр.Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий 28 лютого 2000 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради Українська Л.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Незважаючи на наявність високого промислового науково-технічного і кадрового потенціалу, економіка України знаходиться в глибокій кризі. Швидкість відновлення економічних процесів залежить від того, наскільки оперативно менеджери підприємств навчаться вводити в дію нові, адекватні ринковій економіці, резерви підвищення трудової віддачі керованих ними колективів. Складність вирішення цієї задачі визначається тим, що з переходом до ринку докорінно змінюється система цінностей і мотивацій людини. Незважаючи на критичний стан економіки, вітчизняні керівники підприємств відчувають обмеженість парадигми менеджменту, орієнтованої на “економічну людину”, недоліки формальної моделі управління підприємством, що базується на адміністративних та економічних методах. Досвід розвинених країн показує, що в ринковій економіці водночас із заміщенням простої праці більш кваліфікованою формальна модель управління підприємством замінюється на неформальну, що базується на мікрокультурі підприємства, орієнтована на “соціальну людину” та значною мірою використовує соціально-психологічні методи.
Місцю і ролі людини в соціально-виробничій системі, соціально-психологічним аспектам управління персоналом підприємства присвячено багато робіт вітчизняних і зарубіжних вчених: І.Алдохіна, В.Бабича, О.Віханського, Д.Горєлова, М.Григоряна, В.Гриньової, П.Друкера, Т.Заславської, Ф.Лютенса, М.Мескона, Г.Одінцової, П.Перерви, О.Пушкаря, В.Радаєва, З.Румянцевої, М.Сіроштана, К.Татеїси, В.Травіна, В.Шинкаренка, Л.Української та ін.
Разом з тим вивчення та аналіз опублікованих за даною проблемою робіт показали, що існує необхідність подальшого розвитку теоретичних і методичних підходів до управління персоналом підприємства в рамках нового напряму менеджменту, який вивчає організаційну поведінку і має своїм предметом дослідження людських ресурсів підприємства. Призначенням цієї області науки є з'ясування закономірностей поведінки людини в організації, а також розробка методичних рекомендацій з управління поведінкою колективів.
Наукова і практична актуальність вищезгаданих проблем зумовила вибір теми дисертації, визначила мету і задачі дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота погоджується з основними напрямами наукових результатів, теоретичних положень і висновків досліджень, що були проведені згідно з державною науково-дослідною роботою і виконані відповідно до рішення ДКНТ в рамках державної науково-технічної програми “Міжгалузева програма наукових досліджень у сфері демонополізації економіки і розвитку конкуренції на 1995-1997 роки” (номер державної реєстрації 0196U003140) і науково-дослідних робіт Харківського державного економічного університету по темі “Проблеми розвитку інноваційного менеджменту” (№ 2/99).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИми РЕСУРСами НА ПІДПРИЄМСТВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок