Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Назва:
ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,69 KB
Завантажень:
70
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Харицький Володимир Петрович
УДК 347. 457
ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК
ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право.
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук
Харків 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного права № 2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Яроцький Віталій Леонідович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного права № 2.
Офіційні опоненти:
– доктор юридичних наук, професор Кузнєцова Наталя Семенівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри цивільного права;
– кандидат юридичних наук, доцент Труба В’ячеслав Іванович, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін.
Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, сектор цивільного, підприємницького і трудового права, м. Київ.
Захист відбудеться “30” травня 2006 року о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий “25” квітня 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В.Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Положення прийнятого 16 січня 2003 року Цивільного кодексу визначили основні напрямки подальших досліджень особливостей регламентації особистих немайнових і майнових відносин. У сучасних умовах особливого значення набуває розгляд специфіки правового регулювання відносин, що виникають з приводу окремих різновидів цінних паперів, визначеної як положеннями ЦК України, так і інших актів цивільного законодавства України. У зв’язку з цим, актуальною є проблема розгляду особливостей державних цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Незважаючи на те, що їхнім емітентом є держава як публічно-правове утворення, що бере участь у цивільних відносинах в особі відповідних державних органів, відносини, пов’язані з їхнім випуском та обігом, підлягають приватноправовій регламентації. Аналіз надбання цивілістичної доктрини у цій сфері свідчить про недостатність дослідження специфіки їхньої правової природи та особливостей участі у цивільному обороті. Необхідність визначення специфіки правової природи державних цінних паперів, дослідження механізмів їхнього випуску та обігу і обґрунтування на цій підставі шляхів подальшого вдосконалення правового регулювання відносин, що виникають стосовно них, обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження.
Теоретичною основою дослідження та зроблених у дисертації висновків є праці видатних вчених-правників України та інших країн, присвячені цивілістичній проблематиці, зокрема, аналізу особливостей правового регулювання відносин, що виникають у сфері випуску та обігу цінних паперів. Основні положення дисертації ґрунтуються на дослідженнях українських та російських цивілістів А.А.Агаркова, І.А. Безклубого, В.А. Бєлова, С.М. Бервено, В.І. Борисової, В.І. Вишневського, В.І. Гостюка, Н.С. Кузнєцової, С.М. Ландкофа, Ю.М. Мороза, Д.В. Мурзіна, І.Р. Назарчука, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.І. Труби, П.П. Цитовича, Я.М. Шевченко, В.Л. Яроцького та ін.
Емпіричну основу дослідження складають положення ЦК України, актів поточного цивільного законодавства України про цінні папери та інших нормативно-правових актів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до цільової комплексної програми Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого “Основні проблеми здійснення й захисту майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки” (реєстраційний № 0186.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок